michelle

POLARIS STELLA

Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap, Kristiania Opprinnelig navn   Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap Dato   20.6.1917 Navneendring   Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris – Norske Sjø Dato   1965 Navneendring   Polaris Assuranse A/S Dato   6.11.1981   Navneendring   UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap Dato   1989 Fusjonert med   UNI Storebrand International Insurance AS Dato 1991 Opphørt   Ved fusjonen i 1991 […]

POLARIS STELLA Les mer »

ARENDAL

Arendals Søforsikringsselskab, Arendal Opprinnelig navn  Arendals Søforsikringsselskab Stiftet 14.2.1860   Navneskifte    Arendals Forsikringsselskab A/S. Dato 1918 Navneskifte  Arendal Forsikringsselskab A/S Dato 1970 Navneskifte  Storebrand-Arendal A/S Dato 1987 Navneskifte  Storebrand Sør A/S Dato 1.6.1988 Fusjonert med  Det norske Garantiselskab A/S og Arendal Forsikringsselskab A/S (tidl. Stella) Dato  1988 Fusjonert med  Storebrand Forsikring A/S Dato  1.1.1990

ARENDAL Les mer »

Varde

Varde Opprinnelig navn Avholdsfolkets gjensidige bilforsikringsselskap Varde Dato 23.03.1934 Navneendring Ansvar (Ansvar Varde)   (Varde slettet 31.03.1989) Dato 01.01.1989 Ansvar  (generalagenturet) Dato 1992 Fusjonert med Ansvar (Sverige)Samvirke Skade (bare porteføljeoverdragelse) 01.01.198901.10.1998 Opphørt Dato (1989)-1998 1934 Motorførernes Avholdsforbund ble stiftet 26. oktober 1928, og hadde som et av sine viktigste mål å få satt i gang et

Varde Les mer »

ALPHA

ALPHA Opprinnelig navn  Sjøforsikrings-Aktieselskabet Alpha Stiftet 22.12.1906 Fusjonert med A/S Storebrand Sjøforsikring Dato 01.01.1987 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 04.03.1987 1906 Selskapet ble stiftet i Flekkefjord av skibsreder Bernhard Hanssen og andre lokale rederi-interesser for at også denne lille byen kunne få sitt eget sjøforsikringsselskap slik de fleste andre kystbyene allerede hadde. Registrert 4.1.1907.

ALPHA Les mer »

SPARESELSKAPET

SPARESELSKAPET Opprinnelig navn Garanti-Aktieselskapet Norsk Spare Selskap Dato 11.09.1920 Navneendring Livsforsikrings Aktieselskapet Norsk Spare-Selskap Dato 15.10.1937 Navneendring LIV- NOR A.S Dato 20.01.1981 Navneendring ALFA Livsforsikring A.S Dato 01.01.1990 Navneendring NOR Forsikring A.S. Dato 15.03.1996 Fusjonert med Livsforsikringsselskapet Gjensidige A/S Dato 04.06.1999 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1920 Spareselskapet ble stiftet 11.9 etter initiativ av

SPARESELSKAPET Les mer »

Agder

Utskriftsvennlig format a AGDER Opprinnelig navn Agders Forsikkringsklub for Casco og Fragt Stiftet 16.11.1854 Navneendring Agders Gjensidige Assuranceforening Dato xx.xx.18xx Videreført som Agders Assuranceselskab A/S Dato 16.12.1924 Fusjonert med Agder Assuranceselskab A/S Dato 01.01.1942 Navneendring Gjensidige Kredittforsikring AS Dato 30.08.1990 Navneendring Gjensidige NOR Kredittforsikring AS Dato 02.04.2001 Opphørt Dato xx.xx.2006 1854 Selskapet ble opprettet i

Agder Les mer »

Onsdag 28. mars 2012

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Skadeforsikringsmarkedet i forandring? Spørsmålet over kan favne vidt, men fokus blir på utviklingen i retning av at antallet selskaper øker, og nye og mindre selskaper øker sin markedsandel. Sett over noen år er tendensen ganske tydelig: Mens de fire største selskapene, If, Gjensidige, Tryg/Vesta

Onsdag 28. mars 2012 Les mer »

Onsdag 23. november 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 23. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens tema er: Krise i pensjonsmarkedet? I et innlegg i Dagens Næringsliv for 26. oktober med tittelen «Pensjoner i krise» skrev styreleder i Silver Stig Grimsgaard Andersen bl.a.: «I mangelen på egnede styringsregler står selskapene som forvalter våre pensjonsinnskudd nå i fare for å

Onsdag 23. november 2011 Les mer »

Onsdag 28. september 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens tema er: Innstilling om standardisert personskadeerstatning (NOU 2011:16) Personskadeerstatningsutvalget leverte sin innstilling til justisminister Knut Storberget 27. september. Utvalget har foreslått regler for standardisert utmåling av en rekke erstatnings- poster etter personskader. Dette vil også berøre forsikringsnæringen, og på møtet vil vi få

Onsdag 28. september 2011 Les mer »

Skroll til toppen