Onsdag 28. september 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

Kveldens tema er:

Innstilling om standardisert personskadeerstatning (NOU 2011:16)

Personskadeerstatningsutvalget leverte sin innstilling til justisminister Knut Storberget
27. september. Utvalget har foreslått regler for standardisert utmåling av en rekke erstatnings-
poster etter personskader. Dette vil også berøre forsikringsnæringen, og på møtet vil vi få
orientering om og synspunkter på forslagene fra utvalget.

Møtet innledes med en orientering om utvalgets arbeid og innstilling ved utvalgets sekretær
førsteamanuensis Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

Deretter blir det innledninger og paneldebatt med disse deltakerne:

  • Seksjonsdirektør Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
  • Seniorrådgiver Per Oretorp, Landsforeningen for trafikkskadde
  • Advokat Knut Riisa, Advokatfirma Riisa & Co
  • Advokat Tom Sørum, Advokatfirma Ness Lundin DA

Møte- og debattleder: Skadedirektør, advokat Anne Stine Eger Mollestad, DnB NOR Skadeforsikring.

Hele innstillingen finnes på Justisdepartementets hjemmeside – se www.regjeringen.no/nb/dep/jd Her finnes også en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med at innstillingen ble levert til departementet.

Du er som alltid velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Hele invitasjonen kan du finner her.

Skroll til toppen