Onsdag 28 september 2011

Kveldens tema er:

Fripoliser – noe å trakte etter i fremtiden?

Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at det ved siste årsskifte var ca 860 000 fripoliser i kraft. De fleste er utstedt til personer som har sluttet hos en arbeidsgiver som hadde en privat tjenestepensjons-ordning. Andre gjelder pensjonsforsikringer den enkelte selv har betalt for, for eksempel en IPA. Antallet fripoliser forteller oss at utviklingen på dette området er av stor betydning både for et betydelig antall av næringens kunder og for selskapene. Sentrale spørsmål i diskusjonen på møtet vil være:

Sett fra kundenes synspunkt:

  • Har fripolisene så langt vært så lønnsomme som de burde?
  • Kan det sies noe om utviklingen videre?

Sett fra selskapenes synspunkt:

  • Hvilken betydning har rammebetingelsene hatt for resultatet av selskapenes forvaltning av fripolisene?
  • Vil nye rammebetingelser, for eksempel Solvency 2, virke positivt eller negativt?
  • Vil fripolisene være bærekraftige – gi kundene rimelig avkastning og selskapene fortjeneste – under nye rammebetingelser?

Innledninger og paneldebatt med disse deltakerne:

  • Adm. dir. Jørund Vandvik, Nordea Liv
  • Finansdirektør Frederic Ottesen, Storebrand Livsforsikring
  • Journalist Øyvind Røst, Dine Penger

Debatten ledes av direktør Bjørn Hamre, KLP

Du er som alltid velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Hele invitasjonen kan du finner her.

Skroll til toppen