Medlemsmøter

Onsdag 28. mars 2012

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Skadeforsikringsmarkedet i forandring? Spørsmålet over kan favne vidt, men fokus blir på utviklingen i retning av at antallet selskaper øker, og nye og mindre selskaper øker sin markedsandel. Sett over noen år er tendensen ganske tydelig: Mens de fire største selskapene, If, Gjensidige, Tryg/Vesta

Onsdag 28. mars 2012 Les mer »

Onsdag 23. november 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 23. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens tema er: Krise i pensjonsmarkedet? I et innlegg i Dagens Næringsliv for 26. oktober med tittelen «Pensjoner i krise» skrev styreleder i Silver Stig Grimsgaard Andersen bl.a.: «I mangelen på egnede styringsregler står selskapene som forvalter våre pensjonsinnskudd nå i fare for å

Onsdag 23. november 2011 Les mer »

Onsdag 28. september 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens tema er: Innstilling om standardisert personskadeerstatning (NOU 2011:16) Personskadeerstatningsutvalget leverte sin innstilling til justisminister Knut Storberget 27. september. Utvalget har foreslått regler for standardisert utmåling av en rekke erstatnings- poster etter personskader. Dette vil også berøre forsikringsnæringen, og på møtet vil vi få

Onsdag 28. september 2011 Les mer »

Onsdag 28 september 2011

Kveldens tema er: Fripoliser – noe å trakte etter i fremtiden? Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at det ved siste årsskifte var ca 860 000 fripoliser i kraft. De fleste er utstedt til personer som har sluttet hos en arbeidsgiver som hadde en privat tjenestepensjons-ordning. Andre gjelder pensjonsforsikringer den enkelte selv har betalt for, for

Onsdag 28 september 2011 Les mer »

Onsdag 4. mai 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 4. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Japan 2011 – jordskjelv, tsunami, radioaktiv stråling Omfanget av skadene etter katastrofen i Japan er meget store, og kommer rett etter en periode med mange andre store naturskader – bl.a. jordskjelvene på Haiti og i Chile og New Zealand og flom i Kina og

Onsdag 4. mai 2011 Les mer »

Onsdag 16. mars 2011

Medlemsmøte: Onsdag 16. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens Tema: Rettssikkerheten – truet av samarbeid mellom politi og forsikring? Utgangspunktet for dagens møte er en artikkel med tittelen «Fare for rettssikkerheten» fra Aftenposten 9. januar i år der advokatene Thorsteinn Skansbo og Arild Humlen setter søkelys på kontakten mellom selskapenes utredere og politiet.

Onsdag 16. mars 2011 Les mer »

Tirsdag 30. november 2010

Nytt medlemsmøte: Tirsdag 30. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Barneforsikring – Viktig vekstprodukt eller risiko for næringens omdømme? Barneforsikring er et produkt i sterk vekst. Statistikk fra FNO viser at en halv million barn nå er forsikret i Norge. Vilkårene varierer en del – fra forsikringer som dekker behandlingsutgifter og

Tirsdag 30. november 2010 Les mer »

Onsdag 27. oktober 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 27. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring? Stortinget skal snart behandle en proposisjon med forslag til nye bestemmelser om skade- forsikring i loven om forsikringsvirksomhet. Viktige nyheter i proposisjonen er bl.a.: Utvidet informasjonsplikt for selskapene om tariffering og priser på skadeforsikring

Onsdag 27. oktober 2010 Les mer »

Onsdag 29. september 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 29. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Avtalefestet pensjon, AFP – for de få eller for de mange? Hvordan vil AFP fungere etter pensjonsreformen? AFP er delvis statlig finansiert, men omfatter ikke alle i privat sektor – er det rettferdig? Hvordan harmonerer AFP med ønsket om at de

Onsdag 29. september 2010 Les mer »

Skroll til toppen