Onsdag 27. oktober 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 27. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

Dagens tema er:

Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring?

Stortinget skal snart behandle en proposisjon med forslag til nye bestemmelser om skade-
forsikring i loven om forsikringsvirksomhet. Viktige nyheter i proposisjonen er bl.a.:

  • Utvidet informasjonsplikt for selskapene om tariffering og priser på skadeforsikring
  • Etablering av utlikningsordning for «nødvendighetsforsikringer» til privatpersoner.
    – hvem skal være med, hvilke forsikringer skal omfattes og hvordan skal forsikringene og
    resultatene utliknes mellom selskapene ?
  • Enkelte spesielle tilpasninger, som at forsikring mot lovbrudd (fartsbøter, smugling) blir forbudt

Innledere og deltakere i paneldebatt:

  • Professor dr. juris. Erling Selvig, leder av Banklovkommisjonen
  • Direktør Jon Holtan fra Sparebank 1 Skadeforsikring
  • Fagdirektør finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Debatten ledes av direktør Anne Stine Eger Mollestad, DnB NOR Skadeforsikring.
Du er som alltid velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Hele invitasjonen kan du finne her.

Skroll til toppen