Tirsdag 30. november 2010

Nytt medlemsmøte: Tirsdag 30. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

Dagens tema er:

Barneforsikring

– Viktig vekstprodukt eller risiko for næringens omdømme?

Barneforsikring er et produkt i sterk vekst. Statistikk fra FNO viser at en halv million barn nå er forsikret i Norge. Vilkårene varierer en del – fra forsikringer som dekker behandlingsutgifter og gir erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke, til de mer omfattende som dekker både ulykke og sykdom.

Kritiske røster hevder at barneforsikring ikke er så nødvendig som næringen hevder, og at markedsføringen spiller på foreldrenes frykt for at det skal skje noe med barna. Det er også blitt hevdet at enkelte grupper er blitt diskriminert ved at selskapene etter helsevurderingen avslår å tegne barneforsikring.

Vi inviterer til diskusjon om disse og andre sider ved barneforsikring.

I panelet har vi denne gangen:

  • Senior rådgiver Gisle Høyland, Norsk Familieøkonomi
  • Fagdirektør finans Jorge Jensen, Forbrukerrådet
  • Leder personforsikring Norge Liv Raaum, If skadeforsikring

Debatten ledes av kommunikasjonsdirektør Leif Osland, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Du er som alltid velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Hele invitasjonen kan du finne her.

Presentasjonsfoiler fra kvelden kan du se her:

Skroll til toppen