Onsdag 16. mars 2011

Medlemsmøte: Onsdag 16. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

Dagens Tema:

Rettssikkerheten – truet av samarbeid mellom politi og forsikring?

Utgangspunktet for dagens møte er en artikkel med tittelen «Fare for rettssikkerheten» fra Aftenposten 9. januar i år der advokatene Thorsteinn Skansbo og Arild Humlen setter søkelys
på kontakten mellom selskapenes utredere og politiet. De hevder at denne kontakten er for tett, og at dette kan utgjøre en fare for rettssikkerheten. På møtet vil Thorsteinn Skansbo belyse
problemstillingen i artikkelen, og møte representanter for næringen til debatt om denne og andre sider av utredernes virksomhet.

Du finner artikkelen sammen med invitasjonen.

I panelet har vi denne gangen:

  • Advokat Thorsteinn Skansbo, Codex advokat
  • Spesialrådgiver Hans-Jacob Anonsen, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
  • Leder utredning Ole Hermansen, Gjensidige Forsikring ASA
  • Seksjonssjef Morten Hojem Ervik, Politidirektoratet

Debatten ledes av journalist Olav Høgetveit

Du er som alltid velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Hele invitasjonen kan du finner her.

Skroll til toppen