Onsdag 4. mai 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 4. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

Japan 2011 – jordskjelv, tsunami, radioaktiv stråling

Omfanget av skadene etter katastrofen i Japan er meget store, og kommer rett etter en periode med mange andre store naturskader – bl.a. jordskjelvene på Haiti og i Chile og New Zealand og flom i Kina og India.

Vi spør:

  • Hvilke følger får dette for internasjonal forsikring?
  • Hvordan vil det påvirke reassuransemarkedet?
  • Vil det ha betydning for norsk forsikringsnæring?
  • Hva betyr slike katastrofer for internasjonal og norsk økonomi? Hva er erfaringene
    etter tidligere store katastrofer?

Spørsmålene går til kveldens panel:

  • Senior porteføljeforvalter Olav Chen, Storebrand Kapitalforvaltning
  • Reassuransesjef Anita Gundersen, Gjensidige Forsikring ASA
  • Managing director Erik Rønningen, Willis

Møtet ledes av adm.dir. Hans Martin Hovden, KLP Skadeforsikring AS

Du er som alltid velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Hele invitasjonen kan du finner her.

Skroll til toppen