Onsdag 28. mars 2012

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

Skadeforsikringsmarkedet i forandring?

Spørsmålet over kan favne vidt, men fokus blir på utviklingen i retning av at antallet selskaper øker, og nye og mindre selskaper øker sin markedsandel. Sett over noen år er tendensen ganske tydelig: Mens de fire største selskapene, If, Gjensidige, Tryg/Vesta og Sparebank 1, i 2000 hadde en markedsandel målt etter premie på 94 % og alle andre selskaper kun 6 %, var forholdet i 2007 henholdsvis 89 % og 11 % og i 2011 78 % for de fire store og 22 % for de øvrige. Spørsmålene til panelet er bla.:

  • Hva er årsakene til denne utviklingen?
  • Er dette spesielt for det norske markedet eller ser vi det samme i andre nordiske land?
  • Kan vi vente at denne utviklingen fortsette?
  • Er denne utviklingen en styrke eller svakhet for næringen?
  • Er det andre interessante utviklingstrekk i skademarkedet?

I panelet har vi denne gangen:

  • Adm. dir. Hans Petter Madsen, adm. dir i DNB Skadeforsikring
  • Redaktør og daglig leder Elisabeth Realfsen, Finansportalen
  • Adm. dir. Gunnar Rogstad, Storebrand Forsikring

Vi arbeider med å få med en representant for ett av de fire største selskapene.

Debatten ledes av
Kommunikasjonsrådgiver Caroline Sesvold Tørring, Verdipapirfondenes Forening.

Du er som alltid velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Hele invitasjonen kan du finne her.

Skroll til toppen