Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på  bladets nettside

Nordisk norsk

Denne utgaven, nr. 3/2012, inneholder 10 artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Alle artiklene kan leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag.

I dette nummeret finner du bl.a. disse tre artiklene av norske forfattere og en omtale av Nordisk Forsikringskonferanse 2014:

Cybercrime og forsikring av Stein Schjølberg
Forfatteren var invitert som foredragsholder på konferansen Asia Cyber Liability Conference i Singapore 2-3. juli 2014. Konferansen var organisert av Asia Insurance Review, en ledende journal for forsikringsbransjen i Asia. Foredraget hadde som tittel “The Cybercrime Laws of Today – will they protect our future and how Insurance can help”. I denne artikkelen gis det et sammendrag av hans foredrag, og omtale av enkelte andre foredragsholdere av særlig interesse.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/node/1879

Syndflod på gang av Stein Haakonsen, Finans Norge

Det har gjennom flere år vært en foruroligende økning i skader forårsaket av vann på ville veier. Forsikringsselskapene i Norden må trolig forberede seg på at denne trenden vedvarer.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/node/1880

Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn? av Mia Ebeltoft, Finans Norge
Klimaendringene er her allerede! Dette merkes godt også i Norge. Vi opplever nye varmerekorder, nye rekorder for ekstremvind og orkaner, stadig flere oversvømte kjellere, flere flomhendelser osv. Kommunene kjenner ikke alltid til hele skadebildet. Det gjør derimot forsikringsselskapene. Kan man ved å tilby kommunene skadeforsikringsdata bidra til en mer robust arealplanlegg, bedre prioriteringer og tilpasninger slik at innbyggerne slipper å oppleve tilbakeslag av vann eller kloakk i kjelleren, eller at huset blir ødelagt av flom og skred? Et pilotprosjekt som Finans Norge nylig avsluttet viser at dataene kan være nyttige.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/node/1881

Ett bärkraftigt pensionssystem av Carl-Henrik Knutsson, redaktør NFT
Omtale av den nordiske forsikringskonferansen som Den norske Forsikringsforening arrangerte 17. september.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://nft.nu/content/article/ett-barkraftigt-pensionssystem

Mer om konferansen kan du se nedenfor – her finner du også lenker til de presentasjonene som ble vist på konferansen.

På www.nft.nu  finner du mer om disse og de øvrige seks artiklene i denne utgaven av NFT.

Skroll til toppen