Medlemsmøter våren 2012

Tidspunkt for høstens møter er fastsatt til 19. september, 17. oktober og 21. november 2012.