Arkiv | Medlemsmøter

Onsdag 5. mai 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 5. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Pensjonsreformen – hva skjer nå? Hvilke endringer skjer allerede fra neste år? Holder tidsplanen for gjennomføring av reformen? Hva vet vi om hvordan tjenestepensjonene skal tilpasses til ny folketrygd? Har utviklingen ført oss nærmere målet om en enklere og […]

Les mer ·

Onsdag 17. mars 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 17. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Spare- og forsikringsprodukter med investeringsvalg Er disse produktene godt tilpasset forbrukernes behov? Er rådgivningen godt nok tilpasset forbrukernes kunnskapsnivå? Eller er det behov tilpasning eller endringer – kanskje en «folkeliggjøring»? Innledere og deltakere i paneldebatt: Senior forretningsutvikler i DnB […]

Les mer ·

Onsdag 17. februar 2010

Onsdag 17. februar kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Livsforsikringsselskapene i en krisetid Hvilke resultater har livselskapene skapt? Hvilken posisjon er de i til å ta risiko? Dagens pensjonslover – god plattform for å spare effektivt? Er det mulig å lage rammer for et bedre system? Foredrag ved direktør Caspar Holter jr, Pensjon&Finans AS. Foredragholderen […]

Les mer ·

Onsdag 25. november 2009

Onsdag 25. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Finansiell svindel Forsikringssvindel, hvitvasking, skimming, ID-tyveri……. Hvilke «trender» kan vi se innen finansiell svindel? Hva betyr svindelen for finansnæringen? Hva gjøres for å forhindre svindelen? Hvordan er utviklingen – vinner vi eller taper vi kampen mot svindlerne I panelet har vi denne gang: Fagsjef Frode Bjeglerud, […]

Les mer ·

Onsdag 28. oktober 2009

Onsdag 28. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Hva kan pensjonsreformen bety for tjenestepensjonene? Vi ser på utviklingen av private og offentlige tjenestepensjoner i lys av pensjonsreformen – og tar bl.a. disse spørsmålene opp til debatt: Etter resultatet av lønnsforhandlingene for offentlig sektor i år: Skal pensjonsreformen – og innstramningene i den – kun […]

Les mer ·

Onsdag 23. september 2009

Onsdag 23. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. «Aldri fred å få?» Hvorfor er oppgjør til trafikkskadde vanskelig og til tider konfliktfylt? Personskadeoppgjør er et alltid aktuelt og omdiskutert tema. Ofte ser vi media ta opp konkrete erstatningssaker – gjerne med fokus på «konflikt» mellom skadelidte og selskapet. Nå er også et offentlig utvalg […]

Les mer ·

Onsdag 29. april 2009

Onsdag 29. april – kl. 16.00 i Finansnæringens Hus. Tema blir: Hva bør skje med yrkesskadeforsikringen? …med hovedvekt på de tre sentrale forslagene til endringer regjeringen la fram i fjor høst: Det opprettes en uavhengig enhet som skal stå for skadeoppgjørene Dagens to lover slås sammen til en ny arbeidsskadeforsikringslov Det innføres en ny og […]

Les mer ·

Onsdag 25. mars 2009

I «Agenda 2009» varsler Forbrukerombudet at det i 2009 vil bli satt søkelys på helse- og barneforsikringer og vurdert om markedsføringen kan føles «…særlig påtrengende eller på en urimelig måte spiller på forbrukernes frykt eller dårlige samvittighet.» Videre vil ombudet se på om det både når det gjelder disse og andre forsikringer, er «…dårlig samsvar […]

Les mer ·

Onsdag 26. november 2008

Dagens tema: Finanskrisen Temaet trenger knapt noen ytterligere presentasjon – og vi spør denne gang: Vi spør: Hvordan har krisen rammet norsk forsikringsnæring? Er det verste nå over – eller blir situasjonen enda verre i nærmeste framtid? Hva har, bør eller kan forsikrings-/finansnæringen lære av dette? Hvordan vil krisen forandre forsikringsnæringen? Innledere og deltakere i […]

Les mer ·

Onsdag 29. oktober 2008

Dagens tema: Utviklingen i det norske skadeforsikringsmarkedet Flere nye skadeselskaper er kommet til i det siste – spesielt på privatmarkedet. Frende, KNIF Trygghet Forsikring, Storebrand skadeforsikring og Zürich Forsikring er eksempler. Dessuten utvider noen selskaper, for eksempel NEMI, Bluewater og KLP Forsikring, sin virksomhet til nye deler av markedet. Vi spør: Er det plass for […]

Les mer ·