Onsdag 29. april 2009

Onsdag 29. april – kl. 16.00 i Finansnæringens Hus.

Tema blir:
Hva bør skje med yrkesskadeforsikringen?

…med hovedvekt på de tre sentrale forslagene til endringer regjeringen la fram i fjor høst:

  • Det opprettes en uavhengig enhet som skal stå for skadeoppgjørene
  • Dagens to lover slås sammen til en ny arbeidsskadeforsikringslov
  • Det innføres en ny og utvidet liste over yrkessykdommer, slik at bl.a. en del belastningslidelser blir omfattet av forsikringen

I panelet møter vi denne gangen:

  • Konserndirektør Erica Blakstad, Gjensidige forsikring
  • LO-sekretær Tor-Arne Solbakken, LO
  • Avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig, NHO

Debatten blir ledet av kommunikasjonsrådgiver Tonje Westby, FNH.

Se hele invitasjonen her..

Skroll til toppen