Onsdag 23. september 2009

Onsdag 23. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

«Aldri fred å få?»
Hvorfor er oppgjør til trafikkskadde vanskelig og til tider konfliktfylt?

Personskadeoppgjør er et alltid aktuelt og omdiskutert tema. Ofte ser vi media ta opp konkrete
erstatningssaker – gjerne med fokus på «konflikt» mellom skadelidte og selskapet. Nå er også et
offentlig utvalg – «Personskadeerstatningsutvalget» – i arbeid med å utrede utmåling av erstatninger med sikte på å komme fram til en standardisering.

På møtet vil vi ta opp blant annet disse spørsmålene:

 • Hvorfor oppstår det «konflikter» i forbindelse med erstatningsoppgjørene – skyldes
  det uavklarte juridiske spørsmål eller er det spørsmål om partenes holdninger?
 • Hva kan begge parter gjøre for at oppgjørene kan gjennomføres raskere og uten konflikt?
 • Er det en fordel for noen av partene at sakene kommer ut i media?
 • Standardisert erstatning: Hva er utvalgets mandat? Hvilke fordeler og ulemper kan vi
  se ved standardiserte erstatninger?

I panelet har vi denne gang:

 • Advokat Truls Nygaard, If skadeforsikring
 • Advokat Christian Lundin, Advoktatfirma Ness & Co
 • Seniorrådgiver Per Oretorp, Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
 • Advokat Knut Riisa, Advokatfirma Riisa & Co.

Debattleder blir seksjonsleder Egil Rollheim, TrygVesta.

Som vanlig setter vi pris på innlegg og spørsmål fra salen!

Se hele invitasjonen her.

Presentasjonene kan du finne her:
Truls Nygaard
Christian Lundin
Per Oretoto

Skroll til toppen