Onsdag 28. oktober 2009

Onsdag 28. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus.

Hva kan pensjonsreformen bety for tjenestepensjonene?

Vi ser på utviklingen av private og offentlige tjenestepensjoner i lys av pensjonsreformen –
og tar bl.a. disse spørsmålene opp til debatt:

  • Etter resultatet av lønnsforhandlingene for offentlig sektor i år: Skal pensjonsreformen – og innstramningene i den – kun gjelde privat sektor?
  • Blir resultatet at alle i privat sektor får innskuddsordninger, mens alle i offentlig sektor beholder ytelsesbaserte ordninger?
  • Kan arbeidstakere utenfor «AFP-systemet» kunne få tidlig-pensjon?
  • Hva med levetidsjusteringen i forhold til private tjenestepensjoner?

I panelet har vi denne gang:

  • Direktør Espen Rye Ellingsen, AON Grieg
  • LO-økonom Eystein Gjelsvik, LO
  • Spesialrådgiver Olav Magnussen, NHO
  • Adm. direktør Jørund Vandvik, Nordea Liv

Panelleder blir direktør Bjørn Hamre, KLP

Som alltid setter vi pris på innlegg og spørsmål fra salen!

Se hele invitasjonen her.

Presentasjonene kan du finne her:
Espen Rye Ellingsen
Jørund Vandvik

Skroll til toppen