michelle

Onsdag 28 september 2011

Kveldens tema er: Fripoliser – noe å trakte etter i fremtiden? Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at det ved siste årsskifte var ca 860 000 fripoliser i kraft. De fleste er utstedt til personer som har sluttet hos en arbeidsgiver som hadde en privat tjenestepensjons-ordning. Andre gjelder pensjonsforsikringer den enkelte selv har betalt for, for […]

Onsdag 28 september 2011 Les mer »

Onsdag 4. mai 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 4. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Japan 2011 – jordskjelv, tsunami, radioaktiv stråling Omfanget av skadene etter katastrofen i Japan er meget store, og kommer rett etter en periode med mange andre store naturskader – bl.a. jordskjelvene på Haiti og i Chile og New Zealand og flom i Kina og

Onsdag 4. mai 2011 Les mer »

Onsdag 16. mars 2011

Medlemsmøte: Onsdag 16. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens Tema: Rettssikkerheten – truet av samarbeid mellom politi og forsikring? Utgangspunktet for dagens møte er en artikkel med tittelen «Fare for rettssikkerheten» fra Aftenposten 9. januar i år der advokatene Thorsteinn Skansbo og Arild Humlen setter søkelys på kontakten mellom selskapenes utredere og politiet.

Onsdag 16. mars 2011 Les mer »

Tirsdag 30. november 2010

Nytt medlemsmøte: Tirsdag 30. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Barneforsikring – Viktig vekstprodukt eller risiko for næringens omdømme? Barneforsikring er et produkt i sterk vekst. Statistikk fra FNO viser at en halv million barn nå er forsikret i Norge. Vilkårene varierer en del – fra forsikringer som dekker behandlingsutgifter og

Tirsdag 30. november 2010 Les mer »

Onsdag 27. oktober 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 27. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring? Stortinget skal snart behandle en proposisjon med forslag til nye bestemmelser om skade- forsikring i loven om forsikringsvirksomhet. Viktige nyheter i proposisjonen er bl.a.: Utvidet informasjonsplikt for selskapene om tariffering og priser på skadeforsikring

Onsdag 27. oktober 2010 Les mer »

Onsdag 29. september 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 29. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Avtalefestet pensjon, AFP – for de få eller for de mange? Hvordan vil AFP fungere etter pensjonsreformen? AFP er delvis statlig finansiert, men omfatter ikke alle i privat sektor – er det rettferdig? Hvordan harmonerer AFP med ønsket om at de

Onsdag 29. september 2010 Les mer »

Onsdag 5. mai 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 5. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Pensjonsreformen – hva skjer nå? Hvilke endringer skjer allerede fra neste år? Holder tidsplanen for gjennomføring av reformen? Hva vet vi om hvordan tjenestepensjonene skal tilpasses til ny folketrygd? Har utviklingen ført oss nærmere målet om en enklere og

Onsdag 5. mai 2010 Les mer »

Onsdag 17. mars 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 17. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Spare- og forsikringsprodukter med investeringsvalg Er disse produktene godt tilpasset forbrukernes behov? Er rådgivningen godt nok tilpasset forbrukernes kunnskapsnivå? Eller er det behov tilpasning eller endringer – kanskje en «folkeliggjøring»? Innledere og deltakere i paneldebatt: Senior forretningsutvikler i DnB

Onsdag 17. mars 2010 Les mer »

Onsdag 17. februar 2010

Onsdag 17. februar kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Livsforsikringsselskapene i en krisetid Hvilke resultater har livselskapene skapt? Hvilken posisjon er de i til å ta risiko? Dagens pensjonslover – god plattform for å spare effektivt? Er det mulig å lage rammer for et bedre system? Foredrag ved direktør Caspar Holter jr, Pensjon&Finans AS. Foredragholderen

Onsdag 17. februar 2010 Les mer »

Onsdag 25. november 2009

Onsdag 25. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Finansiell svindel Forsikringssvindel, hvitvasking, skimming, ID-tyveri……. Hvilke «trender» kan vi se innen finansiell svindel? Hva betyr svindelen for finansnæringen? Hva gjøres for å forhindre svindelen? Hvordan er utviklingen – vinner vi eller taper vi kampen mot svindlerne I panelet har vi denne gang: Fagsjef Frode Bjeglerud,

Onsdag 25. november 2009 Les mer »

Skroll til toppen