Den norske Forsikringsforening (stiftet 28. mai 1900) har  over 1 000 enkeltpersoner og 10 norske forsikringsselskaper som medlemmer. Foreningen arrangerer årlig en stor forsikringskonferanse og fire årlige medlemsmøter med debatt av aktuelle forsikringstema. Sammen med forsikringsforeningene i Danmark og Sverige utgir vi Nordisk Forsikringstidsskrift  (web – www.nft.nu). Les mer om Foreningen under «Om oss» ovenfor.


Medlemsmøter


Onsdag 29. september 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 29. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Avtalefestet pensjon, AFP – for de få eller for de mange? Hvordan vil AFP fungere etter pensjonsreformen? AFP er delvis statlig finansiert, men omfatter ikke alle i privat sektor – er det rettferdig? Hvordan harmonerer AFP med ønsket om at de […]

Onsdag 29. september 2010 Les mer »

Onsdag 5. mai 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 5. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Pensjonsreformen – hva skjer nå? Hvilke endringer skjer allerede fra neste år? Holder tidsplanen for gjennomføring av reformen? Hva vet vi om hvordan tjenestepensjonene skal tilpasses til ny folketrygd? Har utviklingen ført oss nærmere målet om en enklere og […]

Onsdag 5. mai 2010 Les mer »

Onsdag 17. mars 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 17. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Spare- og forsikringsprodukter med investeringsvalg Er disse produktene godt tilpasset forbrukernes behov? Er rådgivningen godt nok tilpasset forbrukernes kunnskapsnivå? Eller er det behov tilpasning eller endringer – kanskje en «folkeliggjøring»? Innledere og deltakere i paneldebatt: Senior forretningsutvikler i DnB […]

Onsdag 17. mars 2010 Les mer »

Onsdag 17. februar 2010

Onsdag 17. februar kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Livsforsikringsselskapene i en krisetid Hvilke resultater har livselskapene skapt? Hvilken posisjon er de i til å ta risiko? Dagens pensjonslover – god plattform for å spare effektivt? Er det mulig å lage rammer for et bedre system? Foredrag ved direktør Caspar Holter jr, Pensjon&Finans AS. Foredragholderen […]

Onsdag 17. februar 2010 Les mer »

Onsdag 25. november 2009

Onsdag 25. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Finansiell svindel Forsikringssvindel, hvitvasking, skimming, ID-tyveri……. Hvilke «trender» kan vi se innen finansiell svindel? Hva betyr svindelen for finansnæringen? Hva gjøres for å forhindre svindelen? Hvordan er utviklingen – vinner vi eller taper vi kampen mot svindlerne I panelet har vi denne gang: Fagsjef Frode Bjeglerud, […]

Onsdag 25. november 2009 Les mer »

Onsdag 28. oktober 2009

Onsdag 28. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Hva kan pensjonsreformen bety for tjenestepensjonene? Vi ser på utviklingen av private og offentlige tjenestepensjoner i lys av pensjonsreformen – og tar bl.a. disse spørsmålene opp til debatt: Etter resultatet av lønnsforhandlingene for offentlig sektor i år: Skal pensjonsreformen – og innstramningene i den – kun […]

Onsdag 28. oktober 2009 Les mer »

Onsdag 23. september 2009

Onsdag 23. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. «Aldri fred å få?» Hvorfor er oppgjør til trafikkskadde vanskelig og til tider konfliktfylt? Personskadeoppgjør er et alltid aktuelt og omdiskutert tema. Ofte ser vi media ta opp konkrete erstatningssaker – gjerne med fokus på «konflikt» mellom skadelidte og selskapet. Nå er også et offentlig utvalg […]

Onsdag 23. september 2009 Les mer »

Onsdag 29. april 2009

Onsdag 29. april – kl. 16.00 i Finansnæringens Hus. Tema blir: Hva bør skje med yrkesskadeforsikringen? …med hovedvekt på de tre sentrale forslagene til endringer regjeringen la fram i fjor høst: Det opprettes en uavhengig enhet som skal stå for skadeoppgjørene Dagens to lover slås sammen til en ny arbeidsskadeforsikringslov Det innføres en ny og […]

Onsdag 29. april 2009 Les mer »

Onsdag 25. mars 2009

I «Agenda 2009» varsler Forbrukerombudet at det i 2009 vil bli satt søkelys på helse- og barneforsikringer og vurdert om markedsføringen kan føles «…særlig påtrengende eller på en urimelig måte spiller på forbrukernes frykt eller dårlige samvittighet.» Videre vil ombudet se på om det både når det gjelder disse og andre forsikringer, er «…dårlig samsvar […]

Onsdag 25. mars 2009 Les mer »

Onsdag 26. november 2008

Dagens tema: Finanskrisen Temaet trenger knapt noen ytterligere presentasjon – og vi spør denne gang: Vi spør: Hvordan har krisen rammet norsk forsikringsnæring? Er det verste nå over – eller blir situasjonen enda verre i nærmeste framtid? Hva har, bør eller kan forsikrings-/finansnæringen lære av dette? Hvordan vil krisen forandre forsikringsnæringen? Innledere og deltakere i […]

Onsdag 26. november 2008 Les mer »


Viktig melding til våre medlemmer!

Skal du bytte jobb eller flytte? Husk å melde ny adresse (e-post eller postadresse) også til Forsikringsforeningen! Hvert år mister vi kontakt med flere medlemmer som ikke har meldt adresse-endring til oss.
Bruk gjerne dette skjemaet: Adresse-endring Forsikringsforeningen


Skroll til toppen