Den norske Forsikringsforening (stiftet 28. mai 1900) har  over 1 000 enkeltpersoner og 10 norske forsikringsselskaper som medlemmer. Foreningen arrangerer årlig en stor forsikringskonferanse og fire årlige medlemsmøter med debatt av aktuelle forsikringstema. Sammen med forsikringsforeningene i Danmark og Sverige utgir vi Nordisk Forsikringstidsskrift  (web – www.nft.nu). Les mer om Foreningen under «Om oss» ovenfor.


Medlemsmøter


Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på bladets nettside

Denne utgaven, nr. 4/2012, inneholder 14 artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Alle artiklene kan leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag. I dette nummeret finner du bl.a. […]

Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på bladets nettside Les mer »

Onsdag 28. mars 2012

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Skadeforsikringsmarkedet i forandring? Spørsmålet over kan favne vidt, men fokus blir på utviklingen i retning av at antallet selskaper øker, og nye og mindre selskaper øker sin markedsandel. Sett over noen år er tendensen ganske tydelig: Mens de fire største selskapene, If, Gjensidige, Tryg/Vesta […]

Onsdag 28. mars 2012 Les mer »

Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på  bladets nettside

Denne utgaven, nr. 3/2012, inneholder 10 artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Alle artiklene kan leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag. I dette nummeret finner du bl.a. […]

Nytt nummer av Nordisk Forsikringstidsskrift på  bladets nettside Les mer »

Onsdag 23. november 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 23. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens tema er: Krise i pensjonsmarkedet? I et innlegg i Dagens Næringsliv for 26. oktober med tittelen «Pensjoner i krise» skrev styreleder i Silver Stig Grimsgaard Andersen bl.a.: «I mangelen på egnede styringsregler står selskapene som forvalter våre pensjonsinnskudd nå i fare for å […]

Onsdag 23. november 2011 Les mer »

Onsdag 28. september 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 28. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens tema er: Innstilling om standardisert personskadeerstatning (NOU 2011:16) Personskadeerstatningsutvalget leverte sin innstilling til justisminister Knut Storberget 27. september. Utvalget har foreslått regler for standardisert utmåling av en rekke erstatnings- poster etter personskader. Dette vil også berøre forsikringsnæringen, og på møtet vil vi få […]

Onsdag 28. september 2011 Les mer »

Onsdag 28 september 2011

Kveldens tema er: Fripoliser – noe å trakte etter i fremtiden? Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at det ved siste årsskifte var ca 860 000 fripoliser i kraft. De fleste er utstedt til personer som har sluttet hos en arbeidsgiver som hadde en privat tjenestepensjons-ordning. Andre gjelder pensjonsforsikringer den enkelte selv har betalt for, for […]

Onsdag 28 september 2011 Les mer »

Onsdag 4. mai 2011

Nytt medlemsmøte: Onsdag 4. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Japan 2011 – jordskjelv, tsunami, radioaktiv stråling Omfanget av skadene etter katastrofen i Japan er meget store, og kommer rett etter en periode med mange andre store naturskader – bl.a. jordskjelvene på Haiti og i Chile og New Zealand og flom i Kina og […]

Onsdag 4. mai 2011 Les mer »

Onsdag 16. mars 2011

Medlemsmøte: Onsdag 16. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens Tema: Rettssikkerheten – truet av samarbeid mellom politi og forsikring? Utgangspunktet for dagens møte er en artikkel med tittelen «Fare for rettssikkerheten» fra Aftenposten 9. januar i år der advokatene Thorsteinn Skansbo og Arild Humlen setter søkelys på kontakten mellom selskapenes utredere og politiet. […]

Onsdag 16. mars 2011 Les mer »

Tirsdag 30. november 2010

Nytt medlemsmøte: Tirsdag 30. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Barneforsikring – Viktig vekstprodukt eller risiko for næringens omdømme? Barneforsikring er et produkt i sterk vekst. Statistikk fra FNO viser at en halv million barn nå er forsikret i Norge. Vilkårene varierer en del – fra forsikringer som dekker behandlingsutgifter og […]

Tirsdag 30. november 2010 Les mer »

Onsdag 27. oktober 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 27. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring? Stortinget skal snart behandle en proposisjon med forslag til nye bestemmelser om skade- forsikring i loven om forsikringsvirksomhet. Viktige nyheter i proposisjonen er bl.a.: Utvidet informasjonsplikt for selskapene om tariffering og priser på skadeforsikring […]

Onsdag 27. oktober 2010 Les mer »


Viktig melding til våre medlemmer!

Skal du bytte jobb eller flytte? Husk å melde ny adresse (e-post eller postadresse) også til Forsikringsforeningen! Hvert år mister vi kontakt med flere medlemmer som ikke har meldt adresse-endring til oss.
Bruk gjerne dette skjemaet: Adresse-endring Forsikringsforeningen


Skroll til toppen