SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING (2)

SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING (2)

Opprinnelig navn

Forsikringsaktieselskapet Samvirke

Stiftet

29.06.1921

Navneendring

Samvirke Skadeforsikring AS

VÅR Skadeforsikring AS

SpareBank 1 Skadeforsikring AS  (styrevedtak)

Dato

01.01.1980

01.04.1998

10.08.2000

Fusjonert med

(Kjøpt Salus Ansvars Norske portefølje – Varde)

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Dato

01.10.1998

10.11. 2000

Opphørt

Dato

2000

Selskapet er et resultat av en fusjon mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og VÅR Skadeforsikring AS, med det siste som overtakende selskap.  Dette var et resultat av en praktisk/økonomisk vurdering idet VÅR Skadeforsikring ble kjøpt av SpareBank 1 Gruppen AS. Ved overtakelsen ble VÅR`s distribusjonsapparat fordelt på bankene i SpareBank 1-alliansen, og det fusjonerte selskapet ble et rent bankassuranceselskap.  Erik Gjellestad ble adm. direktør i det fusjonerte selskapet. Aksjekapitalen ble i forbindelse med fusjonen økt til 79 millioner kroner. Selskapet flyttet inn i nybygg i Henrik Ibsens gt. 12 høsten 2000.

2001

Produktspekteret ble gjennomgått og sanert ut fra at selskapet skulle være et bankassuranceselskap. Megleravdelingen ble avviklet.

2002

Bente Kirkenær ble konstituert som adm. direktør 13. mars. Som ny adm. direktør ble ansatt Ole–Wilhelm Meyer fra 1. juni.

2003

Aksjekapitalen ble forhøyet med 50 millioner kroner til 129 millioner ved en rettet emisjon mot morselskapet til kurs 200 per aksje pålydende100 kroner. Tore Tenold ble i styremøte 17. mars ansatt som adm. direktør.  Skadekontorene i Bergen, Trondheim og Hamar ble avviklet.

2005

Lansering av produktet LO-favør bil var vellykket og stoppet bestandsnedgangen i bilforsikring.  Det ble besluttet å starte skadeforsikringsselskap i Sverige i samarbeid med Trygg Hansa for å selge forsikring gjennom FöreningsSparbankens distribusjonsnett. (Tre Kronor Försäkring AB, som fikk konsesjon 9. januar 2006).

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

12.01.2006

Oppdatert av

Dato

Kilder:  Styre- og generalforsamlingsprotokoller

             Årsberetninger 2000- .

Skroll til toppen