SPAREBANK 1 SKADE (1)

SpareBank 1 Skade (1)

Opprinnelig navn

Stiftet

18.11.1997

Navneendring

Dato

Fusjonert med

VÅR Skadeforsikring AS

Dato

10.11.2001

Opphørt

Dato

1997

Selskapet ble stiftet 12. februar 1997 med en aksjekapital på 75 millioner kroner. På grunn av lang konsesjonsbehandling måtte selskapet stiftes på nytt 18. november 1997. Som adm. direktør ble ansatt Erik Gjellestad.  Tariffer og vilkår ble kjøpt fra Lokal forsikring.

1998

Virksomheten hadde en stille oppstart, dvs. en startet med å selge forsikring etter hvert som de enkelte kunderådgivere hadde fått sin opplæring. Salget av forsikring startet 26. januar og selskapet var operativt fra 2. februar. Første forsikring trådte i kraft fra 1. februar. Det ble inngått distribusjonsavtaler med bankene.  Selskapet ble bygd opp fra grunnen som et rendyrket bankassuranseselskap.

1999

Selskapet inngikk en tre års kvotekontrakt på bil hvor en avga 80 % til reassurandørene med virkning fra 1. januar 1999.  Dette ble gjort for å dempe risiko og kapitalbehov i en oppstartfase.

2000

Kvotekontrakten på bil ble utvidet til også å omfatte VÅR Skadeforsikring AS og forlenget til 2002, med avtrapping i 2003 og 2004. Fusjonsplan med VÅR ble vedtatt 8. august og fusjonen ble gjennomført 10. november 2000 med VÅR Skadeforsikring AS som overtakende selskap, men under navnet SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

12.09.2005

Oppdatert av

Dato

Kilder:  Styre- og generalforsamlingsprotokoller

Skroll til toppen