Medlemsmøter

Fremtidige og avholdte medlemsmøter i Den Norske Forsikringsforening

Presentasjoner fra medlemsmøte 19. september 2016 – Språkstandard for forsikringsbransjen

Dato: 19. september 2016

Medlemsmøtet tok for seg Finans Norges og forsikringsselskapenes arbeid med en språkstandard for forsikringsbransjen. Målet for standarden er at finansnæringen skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid. Her finner du lysbildene som ble vist i møtet: Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne, Finans Norge […]

Presentasjoner fra medlemsmøte 19. september 2016 – Språkstandard for forsikringsbransjen Les mer »

Presentasjoner fra medlemsmøte 20. april 2016 – Delingsøkonomi

Dato: 20. april 2016

Fenomenet delingsøkonomi har vært mye omtalt i den senere tiden. I medlemsmøtet fikk vi høre mer om hva delingsøkonomi egentlig er, vi fikk høre fra If hvordan de jobber med problemstillinger knyttet til delingsøkonomi, og vi fikk høre fra to av selskapene innenfor delingsøkonomien hvilke erfaringer de har hatt i møte med norske forsikringsselskaper. Her finner […]

Presentasjoner fra medlemsmøte 20. april 2016 – Delingsøkonomi Les mer »

Presentasjoner fra medlemsmøte 2. mars 2016 – Hva skjer med pensjon i vårens tariffoppgjør?

Dato: 02. mars 2016

 Hva skjer med pensjon i vårens tariffoppgjør? Pensjon ligger an til å bli et sentralt tema i vårens tariffoppgjør i privat sektor. Dette skyldes blant annet at partene i oppgjørene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri og i oppgjøret mellom Handel og Kontor og Virke i 2014 ble enige om å utrede ulike forhold ved tjenestepensjonsordninger […]

Presentasjoner fra medlemsmøte 2. mars 2016 – Hva skjer med pensjon i vårens tariffoppgjør? Les mer »

Presentasjoner fra medlemsmøte 25. november 2016 – Behandlingsforsikring – nyttig eller unødvendig?

Dato: 25. november 2015

Omfanget av behandlingsforsikringer har økt kraftig det siste tiåret. Det er nå 472 000 personer som er dekket av privat behandlingsforsikring i Norge ifølge statistikk fra Finans Norge. Samtidig med at utbredelsen av ordningene har økt, har de vært gjenstand for debatt, både med hensyn til om de har den effekten de er ment å […]

Presentasjoner fra medlemsmøte 25. november 2016 – Behandlingsforsikring – nyttig eller unødvendig? Les mer »

Presentasjoner fra medlemsmøte 14. oktober 2015  med tema «Nye pensjonsordninger for uføre»

Dato: 14. oktober 2015

Fra 1. januar 2015 ble det innført en ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte. Også i privat sektor er en ny ordning vedtatt, men så langt er det ikke avklart når denne vil bli innført. I medlemsmøtet fikk vi en oversikt over de nye uføreordningene og status  for uførereformen, vi så på […]

Presentasjoner fra medlemsmøte 14. oktober 2015  med tema «Nye pensjonsordninger for uføre» Les mer »

Presentasjoner fra medlemsmøtet 15. september 2016 – Forsikring til å forstå

Dato: 15. september 2015

Det var 110 medlemmer som var påmeldt medlemsmøtet «Forsikring til å forstå». Møtet tok for seg hvordan språket best kan tjene effektiv kommunikasjon med kunder og samfunnet for øvrig. Det var innledninger ved Konserndirektør Cecilie Ditlev Simonsen, Gjensidige Forsikring, fungerende Kommunikasjonsdirektør Linda Nilsen Methi, KLP, advokat Terje Marthinsen, adv. firma Kogstad Lunde, kommunikasjonsansvarlig i markedsavdelingen Ingeborg Skaug, Storebrand, […]

Presentasjoner fra medlemsmøtet 15. september 2016 – Forsikring til å forstå Les mer »

Fra medlemsmøtet 29. april 2015 – Ny ytelsesbasert tjenestepensjon

Dato: 29. april 2015

110 medlemmer var påmeldt møtet der Banklovkommisjonens innstilling om ny ytelsesbasert tjenestepensjon ble diskutert. Adm. direktør Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner innledet møtet med å gå gjennom hovedpunktene i Banklovkommisjonens innstilling. Deretter var det korte innledninger ved head of Product Development Lars-Erik Eriksen, Storebrand Livsforsikring; direktør Ståle Frausing, DNB; avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO og sjefsøkonom Erik […]

Fra medlemsmøtet 29. april 2015 – Ny ytelsesbasert tjenestepensjon Les mer »

Fra medlems- og årsmøte 18. mars 2015 kl. 16.00 med tema «Hva bør pensjonsaldersgrensen være?»

Dato: 18. mars 2015

Regjeringen har foreslått å øke pensjonsalderen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Reaksjonene på forslaget har vært blandet – Finans Norge ønsker å beholde adgangen til å ha bedriftsintern aldersgrense på 67 år, LO ønsker ikke at pensjonsalderen økes, mens YS gjerne hadde sett at den ble øket til 75 år. På møtet ble […]

Fra medlems- og årsmøte 18. mars 2015 kl. 16.00 med tema «Hva bør pensjonsaldersgrensen være?» Les mer »

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten

Dato: 04. februar 2015

Høyesteretts dom fra 12. desember 2014 betyr at rentesatsen som brukes når en personskadeerstatning skal omregnes til en engangserstatning, settes ned fra 5 % til 4 %. På møtet ble dommen gjennomgått av advokatene Jarl Henstein fra adv.firma Riisa & Co og Christian Lundin fra adv. firma Ness Lundin som prosederte saken for henholdsvis forsikringsselskap og […]

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten Les mer »

Møtet for yngre forsikringsansatte 5. november

Dato: 05. november 2014

Det var 170 påmeldte til møtet i DNBs bygg i Bjørvika i Oslo. De fikk høre kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø fra DNB med en presentasjon med tittelen Baklengs inn i fremtiden – utviklingstrekk innen nye medier, informasjonsdirektør Christian Brosstad, SpareBank 1 Gruppen tok opp sosiale media og kundekommunikasjon, og produktsjef Mona Haugen og salgssjef Tim Nguyen fra EVRY foredro […]

Møtet for yngre forsikringsansatte 5. november Les mer »

Skroll til toppen