Medlemsmøter

Fremtidige og avholdte medlemsmøter i Den Norske Forsikringsforening

Presentasjoner fra medlemsmøtet 15. september 2016 – Forsikring til å forstå

Dato: 15. september 2015

Det var 110 medlemmer som var påmeldt medlemsmøtet «Forsikring til å forstå». Møtet tok for seg hvordan språket best kan tjene effektiv kommunikasjon med kunder og samfunnet for øvrig. Det var innledninger ved Konserndirektør Cecilie Ditlev Simonsen, Gjensidige Forsikring, fungerende Kommunikasjonsdirektør Linda Nilsen Methi, KLP, advokat Terje Marthinsen, adv. firma Kogstad Lunde, kommunikasjonsansvarlig i markedsavdelingen Ingeborg Skaug, Storebrand, […]

Presentasjoner fra medlemsmøtet 15. september 2016 – Forsikring til å forstå Les mer »

Fra medlemsmøtet 29. april 2015 – Ny ytelsesbasert tjenestepensjon

Dato: 29. april 2015

110 medlemmer var påmeldt møtet der Banklovkommisjonens innstilling om ny ytelsesbasert tjenestepensjon ble diskutert. Adm. direktør Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner innledet møtet med å gå gjennom hovedpunktene i Banklovkommisjonens innstilling. Deretter var det korte innledninger ved head of Product Development Lars-Erik Eriksen, Storebrand Livsforsikring; direktør Ståle Frausing, DNB; avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO og sjefsøkonom Erik […]

Fra medlemsmøtet 29. april 2015 – Ny ytelsesbasert tjenestepensjon Les mer »

Fra medlems- og årsmøte 18. mars 2015 kl. 16.00 med tema «Hva bør pensjonsaldersgrensen være?»

Dato: 18. mars 2015

Regjeringen har foreslått å øke pensjonsalderen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Reaksjonene på forslaget har vært blandet – Finans Norge ønsker å beholde adgangen til å ha bedriftsintern aldersgrense på 67 år, LO ønsker ikke at pensjonsalderen økes, mens YS gjerne hadde sett at den ble øket til 75 år. På møtet ble […]

Fra medlems- og årsmøte 18. mars 2015 kl. 16.00 med tema «Hva bør pensjonsaldersgrensen være?» Les mer »

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten

Dato: 04. februar 2015

Høyesteretts dom fra 12. desember 2014 betyr at rentesatsen som brukes når en personskadeerstatning skal omregnes til en engangserstatning, settes ned fra 5 % til 4 %. På møtet ble dommen gjennomgått av advokatene Jarl Henstein fra adv.firma Riisa & Co og Christian Lundin fra adv. firma Ness Lundin som prosederte saken for henholdsvis forsikringsselskap og […]

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten Les mer »

Møtet for yngre forsikringsansatte 5. november

Dato: 05. november 2014

Det var 170 påmeldte til møtet i DNBs bygg i Bjørvika i Oslo. De fikk høre kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø fra DNB med en presentasjon med tittelen Baklengs inn i fremtiden – utviklingstrekk innen nye medier, informasjonsdirektør Christian Brosstad, SpareBank 1 Gruppen tok opp sosiale media og kundekommunikasjon, og produktsjef Mona Haugen og salgssjef Tim Nguyen fra EVRY foredro […]

Møtet for yngre forsikringsansatte 5. november Les mer »

Medlemsmøte 15. oktober: Solvens II – til beste for kundene, men til hvilken pris?

Dato: 15. oktober 2014

Møtet onsdag 15. oktober 2014  samlet ca 85 medlemmer. Tema denne gangen var Solvens II, og vi spurte bl.a. om omfanget av regulering er rimelig – eller om næringen blir overregulert og ”overrapportert”, om konkurransen svekkes ved innføringen av Solvens II, om Solvens II begrenser mulighetene for nyetableringer i næringen, og om hvilke problemstillinger Solvens II reiser […]

Medlemsmøte 15. oktober: Solvens II – til beste for kundene, men til hvilken pris? Les mer »

Fra medlemsmøtet 23. april

Dato: 23. april 2014

Tema for dette møtet var:  «Når skal pensjonskundene våkne?»   Størrelsen på pensjonsytelsene den enkelte kan vente å få fra sin tjenestepensjon når den tid kommer, er svært avhengig av hvordan pensjonskapitalen forvaltes. Vi spurte blant annet om hvilken betydning kapitalforvaltningen vil ha for fremtidige pensjonsytelser, og hvordan forsikringsnæringen kan gjøre kundene mer bevisste om sammenhengen mellom […]

Fra medlemsmøtet 23. april Les mer »

Års- og medlemsmøtet 19. mars 2014

Dato: 19. mars 2014

100 medlemmer var påmeldt års- og medlemsmøtet 19.3. Årsmøtet behandlet og godkjente årsmelding og regnskap for 2013. Videre ble det foretatt valg, og to nye medlemmer ble valgt inn i styret: Anne Stine Eger Mollestad fra DNB Skadeforsikring som styremedlem og Nils Arne Fagerli fra Willis som varamedlem. Kåre Ulvin og Marit Lorentzen-Lund gikk ut av styret ved […]

Års- og medlemsmøtet 19. mars 2014 Les mer »

Medlemsmøtet 27.11.2013

Dato: 27. november 2013

Litt fra medlemsmøtet 27.11.2013 Tema for møtet var: Forsikringssvindel og personvern – hvor går grensen? Hvordan kan vi bekjempe forsikringssvindel og samtidig ta vare på personvernet? Over 90 medlemmer møtte opp i KS Agenda denne ettermiddagen. Det gir et gjennomsnitt på 110 påmeldte for våre fem medlemsmøter i 2013 – tilsvarende tall for 2012 var 95. Debatten […]

Medlemsmøtet 27.11.2013 Les mer »

Scroll to Top