Medlemsmøter

Fremtidige og avholdte medlemsmøter i Den Norske Forsikringsforening

Dato: 04. februar 2015

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten

Høyesteretts dom fra 12. desember 2014 betyr at rentesatsen som brukes når en personskadeerstatning skal omregnes til en engangserstatning, settes ned fra 5 % til 4 %. På møtet ble dommen gjennomgått av advokatene Jarl Henstein fra adv.firma Riisa & Co og Christian Lundin fra adv. firma Ness Lundin som prosederte saken for henholdsvis forsikringsselskap og […]

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten Les mer »

Dato: 05. november 2014

Møtet for yngre forsikringsansatte 5. november

Det var 170 påmeldte til møtet i DNBs bygg i Bjørvika i Oslo. De fikk høre kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø fra DNB med en presentasjon med tittelen Baklengs inn i fremtiden – utviklingstrekk innen nye medier, informasjonsdirektør Christian Brosstad, SpareBank 1 Gruppen tok opp sosiale media og kundekommunikasjon, og produktsjef Mona Haugen og salgssjef Tim Nguyen fra EVRY foredro

Møtet for yngre forsikringsansatte 5. november Les mer »

Dato: 15. oktober 2014

Medlemsmøte 15. oktober: Solvens II – til beste for kundene, men til hvilken pris?

Møtet onsdag 15. oktober 2014  samlet ca 85 medlemmer. Tema denne gangen var Solvens II, og vi spurte bl.a. om omfanget av regulering er rimelig – eller om næringen blir overregulert og ”overrapportert”, om konkurransen svekkes ved innføringen av Solvens II, om Solvens II begrenser mulighetene for nyetableringer i næringen, og om hvilke problemstillinger Solvens II reiser

Medlemsmøte 15. oktober: Solvens II – til beste for kundene, men til hvilken pris? Les mer »

Dato: 23. april 2014

Fra medlemsmøtet 23. april

Tema for dette møtet var:  «Når skal pensjonskundene våkne?»   Størrelsen på pensjonsytelsene den enkelte kan vente å få fra sin tjenestepensjon når den tid kommer, er svært avhengig av hvordan pensjonskapitalen forvaltes. Vi spurte blant annet om hvilken betydning kapitalforvaltningen vil ha for fremtidige pensjonsytelser, og hvordan forsikringsnæringen kan gjøre kundene mer bevisste om sammenhengen mellom

Fra medlemsmøtet 23. april Les mer »

Dato: 19. mars 2014

Års- og medlemsmøtet 19. mars 2014

100 medlemmer var påmeldt års- og medlemsmøtet 19.3. Årsmøtet behandlet og godkjente årsmelding og regnskap for 2013. Videre ble det foretatt valg, og to nye medlemmer ble valgt inn i styret: Anne Stine Eger Mollestad fra DNB Skadeforsikring som styremedlem og Nils Arne Fagerli fra Willis som varamedlem. Kåre Ulvin og Marit Lorentzen-Lund gikk ut av styret ved

Års- og medlemsmøtet 19. mars 2014 Les mer »

Dato: 27. november 2013

Medlemsmøtet 27.11.2013

Litt fra medlemsmøtet 27.11.2013 Tema for møtet var: Forsikringssvindel og personvern – hvor går grensen? Hvordan kan vi bekjempe forsikringssvindel og samtidig ta vare på personvernet? Over 90 medlemmer møtte opp i KS Agenda denne ettermiddagen. Det gir et gjennomsnitt på 110 påmeldte for våre fem medlemsmøter i 2013 – tilsvarende tall for 2012 var 95. Debatten

Medlemsmøtet 27.11.2013 Les mer »

Skroll til toppen