Dato: 04. februar 2015

Fra medlemsmøte onsdag 4. februar 2015  med tema: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten

Høyesteretts dom fra 12. desember 2014 betyr at rentesatsen som brukes når en personskadeerstatning skal omregnes til en engangserstatning, settes ned fra 5 % til 4 %. På møtet ble dommen gjennomgått av advokatene Jarl Henstein fra adv.firma Riisa & Co og Christian Lundin fra adv. firma Ness Lundin som prosederte saken for henholdsvis forsikringsselskap og skadelidt. Dommens betydning for erstatningsutbetalinger etter personskader i tiden fremover, ble også diskutert. Aktuar Walther Neuhaus’ tok opp dette spørsmålet i sitt innlegg. Ass. generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN deltok også med innledning og i debatten der han pekte spesielt på den menneskelige siden ved saker som dette – «det handler om liv som skal leves», minnet han om.
Møteleder var direktør Anne Stine Mollestad, DNB Skadeforsikring.

Nedenfor finner du lenker til presentasjonene som ble vist.

  • Advokat Jarl Hensteins presentasjon: Henstein 150204
  • Advokat Christian Lundins presentasjon: Lundin 150204
  • Aktuar Walther Neuhaus´’ presentasjon: Neuhaus 150204
  • Ass. generalsekretær Per Oretorp – ingen presentasjon
Skroll til toppen