Dato: 18. mars 2015

Fra medlems- og årsmøte 18. mars 2015 kl. 16.00 med tema «Hva bør pensjonsaldersgrensen være?»

Regjeringen har foreslått å øke pensjonsalderen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Reaksjonene på forslaget har vært blandet – Finans Norge ønsker å beholde adgangen til å ha bedriftsintern aldersgrense på 67 år, LO ønsker ikke at pensjonsalderen økes, mens YS gjerne hadde sett at den ble øket til 75 år. På møtet ble temaet diskutert av statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP), Arbeids- og sosialdepartementet, direktør Jan Asker, Prosessområde arbeidsgiver i Finans Norge, avdelingsleder Jan Olav Bjergene, Handel og Kontor og nestleder Hans-Erik Skjæggerud, YS. Debatten ble ledet av direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Det var bare en av innlederne, Jan Olav Bjergene, som viste en presentasjon, og den finner du her: Presentasjon Bjergene

Møtet var også årsmøte for Den norske Forsikringsforening, og referatet fra møtet blir sendt medlemmene så snart som mulig.

Skroll til toppen