Dato: 29. april 2015

Fra medlemsmøtet 29. april 2015 – Ny ytelsesbasert tjenestepensjon

110 medlemmer var påmeldt møtet der Banklovkommisjonens innstilling om ny ytelsesbasert tjenestepensjon ble diskutert. Adm. direktør Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner innledet møtet med å gå gjennom hovedpunktene i Banklovkommisjonens innstilling. Deretter var det korte innledninger ved head of Product Development Lars-Erik Eriksen, Storebrand Livsforsikring; direktør Ståle Frausing, DNB; avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO og sjefsøkonom Erik Orskaug, Unio. Møtet ble avsluttet med en paneldebatt. Møteleder var daglig leder Jon Hippe, FAFO.

Her finner du presentasjonene som ble vist av innlederne på møtet:

Skroll til toppen