Dato: 15. september 2015

Presentasjoner fra medlemsmøtet 15. september 2016 – Forsikring til å forstå

Det var 110 medlemmer som var påmeldt medlemsmøtet «Forsikring til å forstå». Møtet tok for seg hvordan språket best kan tjene effektiv kommunikasjon med kunder og samfunnet for øvrig. Det var innledninger ved Konserndirektør Cecilie Ditlev Simonsen, Gjensidige Forsikring, fungerende Kommunikasjonsdirektør Linda Nilsen Methi, KLP, advokat Terje Marthinsen, adv. firma Kogstad Lunde, kommunikasjonsansvarlig i markedsavdelingen Ingeborg Skaug, Storebrand, og redaktør og daglig leder Elisabeth Realfsen, Finansportalen. Møteleder var Jan Erik Fåne, Finans Norge.

 

Her finner du presentasjonene som ble vist av innlederne på møtet:

******

Hva mener deltakerne om våre medlemsmøter?

Etter alle våre medlemsmøter  blir deltakerne bedt om å sende inn et skjema der de vurderer møtet på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Totalvurderingen av vårens møter har vært:
Møte 4. februar: Høyesteretts dom om kapitaliseringsrenten: 5,14
Møte 18. mars: Hva bør pensjonsaldersgrensen være?: 4,86
Møte 29. april: Behov for ny ytelsespensjon: 4,91

Skroll til toppen