Dato: 14. oktober 2015

Presentasjoner fra medlemsmøte 14. oktober 2015  med tema «Nye pensjonsordninger for uføre»

Fra 1. januar 2015 ble det innført en ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte. Også i privat sektor er en ny ordning vedtatt, men så langt er det ikke avklart når denne vil bli innført. I medlemsmøtet fikk vi en oversikt over de nye uføreordningene og status  for uførereformen, vi så på utviklingen i uførepensjonering, vi fikk et innblikk i erfaringene med de nye ordningene i folketrygden og offentlig tjenestepensjon så langt, og vi fikk høre om selskapenes forventninger til den nye uførepensjonsordningen i privat sektor.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

 

 

Skroll til toppen