Dato: 25. november 2015

Presentasjoner fra medlemsmøte 25. november 2016 – Behandlingsforsikring – nyttig eller unødvendig?

Omfanget av behandlingsforsikringer har økt kraftig det siste tiåret. Det er nå 472 000 personer som er dekket av privat behandlingsforsikring i Norge ifølge statistikk fra Finans Norge. Samtidig med at utbredelsen av ordningene har økt, har de vært gjenstand for debatt, både med hensyn til om de har den effekten de er ment å ha, og om de bidrar til å skape et a- og b-lag innenfor arbeidslivet.

SINTEF la tidligere i høst frem en rapport om hvorvidt behandlingsforsikringer bidrar til å redusere sykefraværet i bedriftene. I rapporten, som er finansiert av NHO, skriver SINTEF at slike forsikringer ikke gir seg utslag i redusert sykefravær. Årsaken er ifølge SINTEF at slike forsikringer i første rekke er rettet inn mot sykdommer som lar seg behandle på en forholdsvis enkel måte.

I medlemsmøtet fikk vi presentert innholdet i den aktuelle SINTEF-rapporten, og vi fikk kommentarer fra fire andre innledere.

Her finner du presentasjonene fra møtet: 

Forsker Karl-Gerhard Hem, SINTEF

Professor Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Overlege, spesialist i ortopedi, Trygve Kase, Ringvollklinikken (kommer senere)

Seniorrådgiver Lasse K. Tenden, NHO Service

Direktør Informasjon og Næringspolitikk, Jan Otto Risebrobakken, Storebrand

 

Skroll til toppen