Dato: 02. mars 2016

Presentasjoner fra medlemsmøte 2. mars 2016 – Hva skjer med pensjon i vårens tariffoppgjør?

 Hva skjer med pensjon i vårens tariffoppgjør?
Pensjon ligger an til å bli et sentralt tema i vårens tariffoppgjør i privat sektor. Dette skyldes blant annet at partene i oppgjørene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri og i oppgjøret mellom Handel og Kontor og Virke i 2014 ble enige om å utrede ulike forhold ved tjenestepensjonsordninger frem mot tariffoppgjøret våren 2016. Herunder skulle blant annet følgende utredes:

  • At arbeidstakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene
  • Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte
  • Konsekvensene for allerede etablerte ordninger
  • Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon

I medlemsmøtet fikk vi presentert ulike utredninger om privat tjenestepensjon som har blitt lagt frem de siste ukene.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet: 

Christian Fotland, Gabler, og Vidar Nilsen, Deloitte

Jon Hippe, Fafo

Sissel Rødevand, Actecan

Fredrik Haugen, Actecan

Skroll til toppen