Dato: 26. oktober 2016

Presentasjoner fra medlemsmøte 26. oktober 2016 – Fripoliseutfordringer og nye regler om offentlig administrasjon

Medlemsmøtet hadde følgende tema: «Fripoliseutfordringer og nye regler om offentlig administrasjon». Regelverket for offentlig administrasjon gjelder både for skade- og livsforsikringsselskaper. I et nytt lovforslag om endringer i dette regelverket har Finansdepartementet blant annet foreslått at dersom et livsforsikringsselskap settes under offentlig administrasjon, skal det bli mulig å overføre alle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg som ledd i en overdragelse av forsikringsbestanden til annet forsikringsforetak.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

 

Skroll til toppen