Dato: 19. september 2016

Presentasjoner fra medlemsmøte 19. september 2016 – Språkstandard for forsikringsbransjen

Medlemsmøtet tok for seg Finans Norges og forsikringsselskapenes arbeid med en språkstandard for forsikringsbransjen. Målet for standarden er at finansnæringen skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid.

Her finner du lysbildene som ble vist i møtet:

 

Skroll til toppen