Dato: 20. april 2016

Presentasjoner fra medlemsmøte 20. april 2016 – Delingsøkonomi

Fenomenet delingsøkonomi har vært mye omtalt i den senere tiden. I medlemsmøtet fikk vi høre mer om hva delingsøkonomi egentlig er, vi fikk høre fra If hvordan de jobber med problemstillinger knyttet til delingsøkonomi, og vi fikk høre fra to av selskapene innenfor delingsøkonomien hvilke erfaringer de har hatt i møte med norske forsikringsselskaper.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

 

Skroll til toppen