Dato: 23. april 2014

Fra medlemsmøtet 23. april

Tema for dette møtet var:  «Når skal pensjonskundene våkne?»  

Størrelsen på pensjonsytelsene den enkelte kan vente å få fra sin tjenestepensjon når den tid kommer, er svært avhengig av hvordan pensjonskapitalen forvaltes. Vi spurte blant annet om hvilken betydning kapitalforvaltningen vil ha for fremtidige pensjonsytelser, og hvordan forsikringsnæringen kan gjøre kundene mer bevisste om sammenhengen mellom kapitalforvaltning og pensjonsytelser. Hallgeir Kvadsheim, siviløkonom og programleder i TV 3 ledet møtet. Møtet samlet ca. 100 deltakere.
Innledere og debattanter var:
Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge – hans presentasjon finner du her: Kreutzer140423
Verkställande direktör Sarah McPhee, SPP Liv AB – hennes presentasjon finner du her: McPhee 140423
Daglig leder Øistein Medlien, Grieg Investor – hans presentasjon finner du her: Medlien 140423
Økonomikommentator Tom Staavi, VG – viste ikke noen presentasjon i forbindelse med sitt innlegg.

Skroll til toppen