Dato: 19. mars 2014

Års- og medlemsmøtet 19. mars 2014

100 medlemmer var påmeldt års- og medlemsmøtet 19.3. Årsmøtet behandlet og godkjente årsmelding og regnskap for 2013. Videre ble det foretatt valg, og to nye medlemmer ble valgt inn i styret: Anne Stine Eger Mollestad fra DNB Skadeforsikring som styremedlem og Nils Arne Fagerli fra Willis som varamedlem. Kåre Ulvin og Marit Lorentzen-Lund gikk ut av styret ved denne korsveien, og mottok takk for innsatsen og blomster fra styreleder Leif Osland.  Til sist vedtok møtet kontingentsatser for personlige medlemmer for 2015 og for selskapsmedlemmer for 2014. Årskontingenten for personlige medlemmer forblir uendret – (kun) kr 150 også i 2015.

Etter årsmøtet var det innledninger og debatt om kveldens tema: «Fripoliser med investeringsvalg – til beste for hvem?» Debatten ble ledet av Bjørn Hamre, KLP. Nedenfor finner du presentasjonene paneldeltakerne viste i forbindelse med sine innledninger:

  • Adm. direktør Mikkel Berg, Silver Pensjonsforsikring: 140319 Berg
  • Daglig leder Agnes Bergo, Pengedoktoren: 140319 Bergo
  • Direktør for produktutvikling Lars-Erik Eriksen, Storebrand Livsforsikring AS: 140319 Eriksen
Skroll til toppen