Dato: 30. november 2016

Medlemsmøte 30. november 2016 – Klimautfordringer, overvann og forsikring

Vi inviterer til medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening onsdag 30. november 2016 kl. 16.15 – ca. kl. 18.30 i møtesenteret KS Agenda i Haakon VIIs gate 9, Oslo – se:http://www.ksagenda.no/motesenter/.  Vi byr på tapas fra kl. 16.15 og tid for mingling fram til møtet starter ca. kl. 16.45.

Klimaforskerne regner med at klimaendringer vil føre til at det i fremtiden vil bli både mer nedbør samlet sett, i tillegg til at nedbøren vil bli mer intens. Dette vil få konsekvenser blant annet for skadeforsikrings­bransjen i Norge.

I desember 2015 la Overvannsutvalget frem NOU 2015: 16 «Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs». Utvalget anslår i utredningen at de årlige nedbørsrelaterte skadene har en kostnad på mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner. En stor del av dette er skader som fører til utbetalinger fra forsikringsselskapene.

I medlemsmøtet vil Meteorologisk institutt orientere om utsikter for fremtidens klima i Norge. Videre får vi en gjennomgang av og kommentarer til forslagene fra Overvannsutvalget, med hovedfokus på konsekvenser for forsikringsbransjen i Norge.

Du vil møte følgende innledere i møtet (klikk på lenkene for å finne presentasjonene):

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal, Finans Norge blir ordstyrer.

Du finner litt mer stoff om temaet på medlemsmøtet her:

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Finans Norges syn på forslagene i NOU-en

Skroll til toppen