Dato: 08. mars 2017

Medlemsmøte 8. mars 2017 – Konkurransen i skadeforsikring

De senere årene har det kommet mange nye aktører, med til dels nye forretningsmodeller, på skadeforsikringmarkedet. Statistikk fra Finans Norge viser at de mindre selskapene over tid har tatt markedsandeler fra «de 4 store» skadeselskapene. I 2007 hadde de 4 store om lag 90 % av markedet, mens markedsandelen hadde falt til 70 % i 2016.

Nye flytteregler har dessuten gjort det enklere å bytte selskap. En undersøkelse fra Finans Norge fra 2015 viser at om lag 16 % av alle kunder hadde byttet forsikringsselskap siste år. Samtidig som det har kommet nye aktører på markedet, har det vært god lønnsomhet i næringen.

I medlemsmøtet fikk vi en gjennomgang av det norske skadeforsikringsmarkedet. Videre fikk vi innlegg fra If og to utfordrerselskaper, Tribe Venneforsikring og Rema Forsikring, om hvordan de ser på konkurransen i næringen i dag og hvordan de tror konkurranseforholdene vil være fremover.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

Informasjonsdirektør Tom Staavi, Finans Norge var ordstyrer.

 

Er du ikke medlem og ønsker å delta må du først melde deg inn Forsikringsforeningen via skjemaet du finner her.

Skroll til toppen