ktrosdahl

NORSK VAREKRIG

  NORSK VAREKRIG Opprinnelig navn A/S Norsk Varekrigsforsikring av 1938 Stiftet 22.06.1939 Status Besluttet avviklet i generalforsamlingsmøte, men endelig avviklet i løpet av 1960. Dato 25.04.1955 1935   Det ble etablert en varekrigsforsikringsordning under den første verdenskrig, men den ble avviklet igjen på 1920-tallet. For å dekke det behov for forsikring som oppsto etter Italias […]

NORSK VAREKRIG Les mer »

VESTA

VESTA Opprinnelig navn Brandforsikringsselskabet Vesta Stiftet 22.03.1880 Navneendring Forsikringsselskabet Vesta Dato xx.xx.1910 Navneendring Forsikrings-Aktieselskapet Vesta Dato xx.xx.1924     Navneendring Forsikringsaktieselskapet Vesta Dato xx.xx.1945 Fusjonert med Flere selskaper i Den store Bergensfusjonen Dato 25.05.1966 Navneendring Vesta-gruppen A/S Dato 01.01.1984 Virksomheten overført til A/S Norske Assuranceunion Dato 01.01.1984 Navneendring Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S Dato 01.01.1984 Fusjonert med Vesta-gruppen AS

VESTA Les mer »

SPARESELSKAPET

SPARESELSKAPET Opprinnelig navn Garanti-Aktieselskapet Norsk Spare Selskap Stiftet 11.09.1920 Navneendring Livsforsikrings Aktieselskapet Norsk Spare-Selskap Dato 15.10.1937 Navneendring LIV- NOR A.S Dato 20.01.1981 Navneendring ALFA Livsforsikring A.S Dato 01.01.1990 Navneendring NOR Forsikring A.S. Dato 15.03.1996 Fusjonert med Livsforsikringsselskapet Gjensidige A/S Dato 22.06.1999 Navneendring Gjensidige NOR Spareforsikring A/S Dato 22.06.1999 Status Opphørt som følge av fusjonen  

SPARESELSKAPET Les mer »

VIKING

VIKING Opprinnelig navn A/S Forsikringsselskabet Viking Stiftet 04.12.1911 Navneendring Storebrand Øst A/S, Oslo Dato 10.01.1987 Fusjonert med Storebrand Dato 20.11.1968 Fusjonert med Storebrand Skadeforsikring A/S Dato 01.01.1990 Opphørt Søm følge av fusjonen Dato   1911 A/S Forsikringsselskabet Viking ble stiftet 4.12. som et rent sjøforsikringsselskap etter at den nye Lov om Forsikringsselskaper var vedtatt. Den

VIKING Les mer »

GLASFORSIKRINGEN

  GLASFORSIKRINGEN   Opprinnelig navn Christiania Huseierforenings gjensidige Speilglas-Forsikrings-Selskab Stiftet 16.01.1885 Navneendring Kristiania gjensidige Glasforsikringsselskab (”Glasforsikringen”) Dato xx.xx.1904 Navneendring Oslo gjensidige Glasforsikringsselskab Dato 01.01.1925 Status Oppløst etter avvikling av virksomheten Dato xx.xx.1989 1884 Allerede i 1867 var det et tysk selskap som erklærte seg villig til å forsikre speilglassvinduer  i Norge mot ”ituslagning”. Danske Prudentia opererte i de

GLASFORSIKRINGEN Les mer »

Eidsvoll

EIDSVOLL Opprinnelig navn Forsikrings Aktieselskapet Eidsvold Stiftet 10.10.1917 Navn endret til Forsikringsaktieselskapet Eidsvoll Dato xx.xx.1934 Fusjonert med Forsikringsselskapet Norge A/S Dato 12.11.1975 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato   1917 Selskapet ble stiftet 10.10. med en aksjekapital på 1,5 mill. kr., hvorav halvparten innbetalt. Eidsvoll kan derfor regnes som et av de mange såkalte 1917-selskapene, som

Eidsvoll Les mer »

ARNE

ARNE   Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Arne Stiftet 15.05.1934 Status Oppløst som følge av oppløsningen av morselskapet Dovre Dato 27.08.1979 1934       Selskapet ble stiftet i 1934 etter initiativ av Forsikrings-Aktieselskapet Dovre (se dette). Aksjekapitalen var 125.000 kroner. Det vites ikke om Arne var eid direkte av Dovre eller var et rent søsterselskap. Bakgrunnen for

ARNE Les mer »

ANDVAKE

ANDVAKE   Opprinnelig navn Livstrygdelaget Andvake Stiftet xx.xx.1907 Opphørt Som følge av fratatt konsesjon Dato xx.xx.1918 Nystartet som Livstrygdelaget Andvake L/L Stiftet 23.07.1917 Fusjonert med Alfa Livsforsikring A/S (tidl. L:iv-Nor A/S) Dato 01.01.1990 Status Opphørt som følge av fusjonen     1907 Andvake ble stiftet som et lutlag i 1907 av vestlendinger hovedsakelig bosatt i

ANDVAKE Les mer »

Akershus Brannkasse

AKERSHUS   BRANNKASSE Opprinnelig navn Akershus Amts Brandassurance-Forening Stiftet 08.02.1844 Navneendring Akershus gjensidige Brandassuranceforening Dato xx.xx.18xx Navneendring Akershus Brannkasse, gjensidig Dato xx.xx.1956 Fusjonert med Lier gjensidige Brannforsikringsforening Dato 01.01.1964 Navneendring Akershus-Lier Brannkasse, gjensidig Dato 01.01.1964 Fusjonert med Samtrygd, Norsk Gjensidig Forsikringsforening Dato 01.01.1969 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato 1835 De lokale brannkassene rundt i

Akershus Brannkasse Les mer »

Skroll til toppen