ktrosdahl

Norske forskringsselskapers historie – innholdsfortegnelse

SELSKAPSNAVN BRANSJE PERIODE SE OPPSLAGSNAVN *AGDER   1854-2006   Agders Forsikringsklub for Casco og Fragt     AGDER AKERSHUS  BRANNNKASSE   1844-1969 Alfa Livsforsikring     SPARESELSKAPET *ALPHA   1906-1987   Ansvar     VARDE AnsvarVarde     VARDE ARENDAL   1860-1990   Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikrings- selskap Varde     VARDE BRAND-FRAM   1922-1989   […]

Norske forskringsselskapers historie – innholdsfortegnelse Les mer »

Norske forsikringsselskapers historie – innholdsfortegnelse

SELSKAPSNAVN BRANSJE PERIODE SE OPPSLAGSNAVN *AGDER   1854-2006   Agders Forsikringsklub for Casco og Fragt     AGDER AKERSHUS    BRANNNKASSE   1844-1969 Alfa Livsforsikring     SPARESELSKAPET *ALPHA   1906-1987   Ansvar     VARDE AnsvarVarde     VARDE ARENDAL   1860-1990   Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikrings- selskap Varde     VARDE BRAND-FRAM   1922-1989

Norske forsikringsselskapers historie – innholdsfortegnelse Les mer »

Nedenfor finner du i venstre kolonne en alfabetisk oversikt over de fleste selskapsnavn som er omtalt i monografiene. De selskap som det er skrevet monografier for er gitt et oppslagsnavn som er skrevet med store bokstaver. Oppslagsnavnet er vanligvis det navnet som selskapet er mest kjent under, og du kommer til et selskaps monografi ved

Les mer »

Europeiske

EUROPEISKE   Opprinnelig navn Europeiske Vare- og Reisegodsforsikrings-Aktieselskap Stiftet 18.10.1921 Navneendring Europeiske Vare- og Reiseforsikrings-Aktieselskap Dato 09.01.1963 Navneendring Europeiske Reiseforsikring A/S Dato 06.02.1986 Fusjonert med Storebrand Skadeforsikring AS Dato xx.xx.2001 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato   1907 Europeiske ble opprinnelig stiftet i Budapest i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn 9.5.1907 av den ungarske baron Max von Engel

Europeiske Les mer »

IDUN

IDUN   Opprinnelig navn Det norske Livsforsikringsselskab Idun Stiftet 29.06.1861 Fødselsdag Det norske Livsforsikringsselskab Idun Dato 16.09.1861 Navneendring Det norske Livsforsikringsselskap Idun Dato xx.xx.1916 Navneendring Det norske Livsforsikrings-Selskap Idun Dato xx.xx.1924 Navneendring Livsforsikringsselskapet Idun Dato xx.xx.1970 Fusjonert med Norden Livsforsikring Dato 11.08.1983 Navneendring Storebrand-Norden Livsforsikring A/S Dato 11.08.1983 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato

IDUN Les mer »

ANDVAKE

Opprinnelig navn Livstrygdelaget Andvake Stiftet xx.xx.1907 Opphørt Som følge av fratatt konsesjon Dato xx.xx.1918 Nystartet som Livstrygdelaget Andvake L/L Stiftet 23.07.1917 Fusjonert med Alfa Livsforsikring A/S (tidl. L:iv-Nor A/S) Dato 01.01.1990 Status Opphørt som følge av fusjonen   1907 Andvake ble stiftet som et lutlag i 1907 av vestlendinger hovedsakelig bosatt i hovedstaden. De var besjelet av

ANDVAKE Les mer »

Skroll til toppen