Nedenfor finner du i venstre kolonne en alfabetisk oversikt over de fleste selskapsnavn som er omtalt i monografiene. De selskap som det er skrevet monografier for er gitt et oppslagsnavn som er skrevet med store bokstaver. Oppslagsnavnet er vanligvis det navnet som selskapet er mest kjent under, og du kommer til et selskaps monografi ved å klikke på dette.  I noen tilfeller henvises du også fra et oppslagsnavn til et eller flere andre oppslagsnavn  i  høyre kolonne når det har vært betydningsfull  kontakt mellom selskapene,  f. eks. oppkjøp, fusjon, nært samarbeid eller andre spesielle forhold. Fra et selskapsnavn i venstre kolonne som ikke er oppslagsnavn,  henvises det i tredje kolonne til det aktuelle oppslagsnavn.

NB! Denne siden er under oppbygging. Monografier legges ut etter hvert, og er på plass for selskaper med selskapsnavn i blått.

SELSKAPSNAVN BRANSJE PERIODE SE OPPSLAGSNAVN
*AGDER 1854-2006
Agders Forsikringsklub for Casco og Fragt AGDER
AKERSHUS    BRANNNKASSE 1844-1969
Alfa Livsforsikring SPARESELSKAPET
*ALPHA 1906-1987
Ansvar VARDE
AnsvarVarde VARDE
ARENDAL 1860-1990
Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikrings- selskap Varde VARDE
BRAND-FRAM 1922-1989
CASCO 1917-1954
CHRISTIANIA SØ 1847-1979
Christiania Sø og Poseidon CHRISTIANIA  SØ
DAVID 1985-2000
Det Norske Brandforsikringsselskap Fram
DROSJEFORSIKRINGEN 1930-1987
EDDA 1978-1987
Elektra NORRØNA
Fearnleys Assuranceselskab UNO
GARANTISELSKABET 1891-1988
Gjensidige Kredittforsikring AGDER
Gjensidige NOR Kredittforsikring AGDER
IDUN 1861-1983
Kreditt-Kausjon Liv NORSK KAUSJON
Liv-Nor SPARESELSKAPET
MINERVA 1916-1921
NEPTUN 1917-1987
NOR 1917-1985
NOR Forsikring SPARESELSKAPET
Nordnorge TOR
NORRØNA 1923-1975
NORSK KAUSJON 1956-1996
Norsk Spareselskap SPARESELSKAPET
NORSKE ATLAS 1915-1937
NORSKE FORTUNA 1917-1972
NORSKE RE 1915-1990
NORSKE SJØ 1951-1964
NYE NORSKE 1923-1992
OSLO ASSURANCE 1923-1968
POLARIS 1917-1991
Polaris-Norske Sjø POLARIS
POSEIDON 1871-1964
SAMVIRKE SKADE 1921-d.d.
Samvirke Kredittforsikring NYE NORSKE
SAMVIRKE LIV 1929-d.d.
SPAREBANK 1 SKADE 1997-2000
Sparebank 1 Livsforsikring DAVID
Sparebank 1 Livsforsikring SAMVIRKE LIV
Sparebank 1 Skadeforsikring SPAREBANK 1 SKADE
Sparebank 1 Skadeforsikring SAMVIRKE SKADE
SPARESELSKAPET 1920-1999
SPARETRYGDEN 1934-1968
STELLA 1931-1988
Storebrand International   Reinsurance Company Ltd. NORSKE   FORTUNA
Storebrand Nord TOR
Storebrand Sør ARENDAL
Storebrand Vest NORSKE RE
Storebrand Øst VIKING
Søforsikringsselskabet i Christiania CHRISTIANIA SØ
Sørensens Assurancebureau Aktieselskab CASKO
SØRLANDSKE 1915-1930
Sørlandske Krigsforsikring SØRLANDSKE
TOR 1941-1991
TRYGD 1930-1991
UNO 1918-1933
VARDE 1934-2000
VEGA 1911-1989
VIKING 1911-1990
VÅR-GRUPPEN 1989-2000
Vår Livsforsikring SAMVIRKE LIV
Vår Skadeforsikring SAMVIRKE SKADE
Wikborgs Assuranceselskab VEGA
Ørnen 1936-1973 Eidsvoll
Østlandet 1927-1983
Skroll til toppen