Medlemsmøter

Fremtidige og avholdte medlemsmøter i Den Norske Forsikringsforening

Avlyst – Medlemsmøte 17.mars 2020 – Sensorteknologi i skadeforsikring

Dato: 17. mars 2020

  Basert på råd fra FHI om arrangementer for å begrense smitte av koronaviruset avlyses medlemsmøte 17.mars. Den norske Forsikringsforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 17.mars kl. 16.15 – ca. kl. 18.15 hos Nationaltheateret konferansesenter (tidligere KS Agenda) i Haakon VIIs gate 9, Oslo.  Vi byr på mat fra kl. 16.15 og tid for mingling fram til møtet starter […]

Avlyst – Medlemsmøte 17.mars 2020 – Sensorteknologi i skadeforsikring Les mer »

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter

Dato: 18. september 2019

I medlemsmøtet la Finanstilsynet frem forslagene til regelverksendringer for garanterte produkter som ble sendt til departementet i juli 2019. Vi fikk også kommentarer til forslagene fra næringen og Pensjonistforbundet. Videre presenterte Forbrukerrådet den nylig lanserte Fripolisekalkulatoren.

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter Les mer »

Medlemsmøte 25. april – Blir det mer konkurranse om offentlig tjenestepensjon når pensjonsordningen endres?

Dato: 25. april 2019

Tema for medlemsmøtet var konkurransen i markedet for kommunal tjenestepensjon. Storebrand og DNB Livsforsikring har varslet at de vurderer å gjenoppta konkurransen om kundene i det kommunale tjenestepensjonsmarkedet. Vi fikk innlegg og debatt fra flere svært sentrale aktører om hvorvidt endret pensjonsordning vil kunne føre til økt konkurranse.

Medlemsmøte 25. april – Blir det mer konkurranse om offentlig tjenestepensjon når pensjonsordningen endres? Les mer »

Medlemsmøte 17. oktober 2018 – Utredning om regelverket for fripoliser

Dato: 17. oktober 2018

Den norske Forsikringsforening arrangerte medlemsmøte om en ny utredning om regelverket for fripoliser onsdag 17. oktober 2018 i KS Agenda møtesenter. Fripolisene fra ytelsespensjonsordninger har etter hvert som disse ordningene har blitt avviklet blitt den viktigste delen av det private tjenestepensjonssystemet i Norge. Samtidig har fripolisene fått kritikk for å gi for liten avkastning til kundene. En arbeidsgruppe som har […]

Medlemsmøte 17. oktober 2018 – Utredning om regelverket for fripoliser Les mer »

Skroll til toppen