Medlemsmøter

Fremtidige og avholdte medlemsmøter i Den Norske Forsikringsforening

Dato: 10. mars 2021

Digitalt medlemsmøte 10.mars 2021 – Individuell pensjonssparing – se opptak

  Tema for medlemsmøtet var individuell pensjonssparing. Et gjennomgående trekk ved endringer som er gjennomført i det norske pensjonssystemet er at den enkelte har fått et større ansvar for egen pensjon. Dagens pensjonssystem gir den enkelte større fleksibilitet og flere valgmuligheter, men også et større behov for egen pensjonssparing hvis pensjonsnivået skal opprettholdes i fremtiden.

Digitalt medlemsmøte 10.mars 2021 – Individuell pensjonssparing – se opptak Les mer »

Dato: 17. mars 2020

Avlyst – Medlemsmøte 17.mars 2020 – Sensorteknologi i skadeforsikring

  Basert på råd fra FHI om arrangementer for å begrense smitte av koronaviruset avlyses medlemsmøte 17.mars. Den norske Forsikringsforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 17.mars kl. 16.15 – ca. kl. 18.15 hos Nationaltheateret konferansesenter (tidligere KS Agenda) i Haakon VIIs gate 9, Oslo.  Vi byr på mat fra kl. 16.15 og tid for mingling fram til møtet starter

Avlyst – Medlemsmøte 17.mars 2020 – Sensorteknologi i skadeforsikring Les mer »

Dato: 18. september 2019

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter

I medlemsmøtet la Finanstilsynet frem forslagene til regelverksendringer for garanterte produkter som ble sendt til departementet i juli 2019. Vi fikk også kommentarer til forslagene fra næringen og Pensjonistforbundet. Videre presenterte Forbrukerrådet den nylig lanserte Fripolisekalkulatoren.

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter Les mer »

Skroll til toppen