Medlemsmøter

Fremtidige og avholdte medlemsmøter i Den Norske Forsikringsforening

Digitalt medlemsmøte 10.mars 2021 – Individuell pensjonssparing – se opptak

Dato: 10. mars 2021

  Tema for medlemsmøtet var individuell pensjonssparing. Et gjennomgående trekk ved endringer som er gjennomført i det norske pensjonssystemet er at den enkelte har fått et større ansvar for egen pensjon. Dagens pensjonssystem gir den enkelte større fleksibilitet og flere valgmuligheter, men også et større behov for egen pensjonssparing hvis pensjonsnivået skal opprettholdes i fremtiden. […]

Digitalt medlemsmøte 10.mars 2021 – Individuell pensjonssparing – se opptak Les mer »

Avlyst – Medlemsmøte 17.mars 2020 – Sensorteknologi i skadeforsikring

Dato: 17. mars 2020

  Basert på råd fra FHI om arrangementer for å begrense smitte av koronaviruset avlyses medlemsmøte 17.mars. Den norske Forsikringsforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 17.mars kl. 16.15 – ca. kl. 18.15 hos Nationaltheateret konferansesenter (tidligere KS Agenda) i Haakon VIIs gate 9, Oslo.  Vi byr på mat fra kl. 16.15 og tid for mingling fram til møtet starter […]

Avlyst – Medlemsmøte 17.mars 2020 – Sensorteknologi i skadeforsikring Les mer »

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter

Dato: 18. september 2019

I medlemsmøtet la Finanstilsynet frem forslagene til regelverksendringer for garanterte produkter som ble sendt til departementet i juli 2019. Vi fikk også kommentarer til forslagene fra næringen og Pensjonistforbundet. Videre presenterte Forbrukerrådet den nylig lanserte Fripolisekalkulatoren.

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter Les mer »

Medlemsmøte 25. april – Blir det mer konkurranse om offentlig tjenestepensjon når pensjonsordningen endres?

Dato: 25. april 2019

Tema for medlemsmøtet var konkurransen i markedet for kommunal tjenestepensjon. Storebrand og DNB Livsforsikring har varslet at de vurderer å gjenoppta konkurransen om kundene i det kommunale tjenestepensjonsmarkedet. Vi fikk innlegg og debatt fra flere svært sentrale aktører om hvorvidt endret pensjonsordning vil kunne føre til økt konkurranse.

Medlemsmøte 25. april – Blir det mer konkurranse om offentlig tjenestepensjon når pensjonsordningen endres? Les mer »

Skroll til toppen