Medlemsmøter

Fremtidige og avholdte medlemsmøter i Den Norske Forsikringsforening

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter

Dato: 18. september 2019

I medlemsmøtet la Finanstilsynet frem forslagene til regelverksendringer for garanterte produkter som ble sendt til departementet i juli 2019. Vi fikk også kommentarer til forslagene fra næringen og Pensjonistforbundet. Videre presenterte Forbrukerrådet den nylig lanserte Fripolisekalkulatoren.

Medlemsmøte 18. september 2019 – Regelendringer for garanterte pensjonsprodukter Les mer »

Medlemsmøte 25. april – Blir det mer konkurranse om offentlig tjenestepensjon når pensjonsordningen endres?

Dato: 25. april 2019

Tema for medlemsmøtet var konkurransen i markedet for kommunal tjenestepensjon. Storebrand og DNB Livsforsikring har varslet at de vurderer å gjenoppta konkurransen om kundene i det kommunale tjenestepensjonsmarkedet. Vi fikk innlegg og debatt fra flere svært sentrale aktører om hvorvidt endret pensjonsordning vil kunne føre til økt konkurranse.

Medlemsmøte 25. april – Blir det mer konkurranse om offentlig tjenestepensjon når pensjonsordningen endres? Les mer »

Medlemsmøte 17. oktober 2018 – Utredning om regelverket for fripoliser

Dato: 17. oktober 2018

Den norske Forsikringsforening arrangerte medlemsmøte om en ny utredning om regelverket for fripoliser onsdag 17. oktober 2018 i KS Agenda møtesenter. Fripolisene fra ytelsespensjonsordninger har etter hvert som disse ordningene har blitt avviklet blitt den viktigste delen av det private tjenestepensjonssystemet i Norge. Samtidig har fripolisene fått kritikk for å gi for liten avkastning til kundene. En arbeidsgruppe som har […]

Medlemsmøte 17. oktober 2018 – Utredning om regelverket for fripoliser Les mer »

Medlemsmøte 15. november 2017 – Status for ny offentlig tjenestepensjon

Dato: 15. november 2017

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun tar sikte på at hun høsten 2017 vil ta initiativ til en avsluttende prosess med partene i arbeidslivet med mål om å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjonsordning. Hun har også sendt på høring et forslag til nye samordningsregler for dagens offentlige tjenestepensjonsordning. Det […]

Medlemsmøte 15. november 2017 – Status for ny offentlig tjenestepensjon Les mer »

Rull til toppen