Dato: 16. september 2021

Digitalt medlemsmøte 16.september – Mulig reformert AFP i privat sektor og garanterte pensjonsprodukter

 

Tema for medlemsmøte var mulig reformert AFP i privat sektor og garanterte pensjonsprodukter.

I første del av møtet satt vi søkelys på mulig reformert AFP i privat sektor. Vi fikk en kortfattet presentasjon av utredningen som ble publisert i mai og kommentarer fra partene i arbeidslivet og næringen. Vi avsluttet denne delen med en felles debatt om ulike problemstillinger.

Du møtte følgende innledere:

  • Beate Fahre, pensjonsrådgiver og partner, Vestby & Fahre
  • Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver, LO
  • Stein Gjerding, sjeføkonom, Spekter
  • Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk, Storebrand

I andre del av møtet ga Finansdepartementet ved underdirektør Kari Sjørholt en presentasjon av lovforslaget om garanterte pensjonsprodukter som ble lagt frem 18.juni.

Møtet ble ledet av Beate Fahre, pensjonsrådgiver og partner i Vestby & Fahre.

Se opptak her:

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen