Dato: 29. april 2021

Digitalt medlemsmøte 29.april – Yrkesskadeforsikring

 

Tema for medlemsmøte var yrkesskadeforsikring.

Pandemien har ført til endringer i hva som godkjennes som yrkessykdom og hva som dekkes av yrkesskadeforsikring. Videre har økt bruk av hjemmekontor aktualisert ulike problemstillinger knyttet til yrkesskadeforsikring.

På medlemsmøtet belyste vi temaet fra forskjellige ståsteder med innledninger fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og aktører i forsikringsbransjen.

Vi satte søkelys på:

  • Hvilke yrkesgrupper dekkes ved smitte av Covid-19 og er regelverket tydelig?
  • Hvilke erfaringer har arbeidslivets parter med dagens regelverk?
  • Hvordan har pandemien påvirket produktet yrkesskadeforsikring og forsikringsselskapene?

Du møtte følgende innledere:

Møtet ble ledet at Elisabeth Kvarø Thorkildsen som er Head of Employee Benefits & Pension i Arctic Insurance.

 

 

Skroll til toppen