Dato: 10. mars 2022

Hybrid medlemsmøte 10.mars – Egen pensjonskonto

 

Forsikringsforeningen gjennomførte hybrid medlemsmøte torsdag 10.mars om egen pensjonskonto.

Egen pensjonskonto ble innført fra 2021 og over 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon har nå en egen pensjonskonto. I løpet av innføringsåret ble over 50 milliarder flyttet mellom leverandørene og pensjonskundene fikk selv mulighet til å velge pensjonsleverandør.

På medlemsmøtet belyste vi:

  • Markedssituasjonen
  • Erfaringer fra ulike aktører
  • Veien videre

Vi fikk presentert markedsstatistikk fra Finans Norge og deretter kommentarer fra ulike aktører. Vi avsluttet med en felles debatt om ulike problemstillinger.

Du møtte følgende innledere:

Møtet ble ledet av Helene Miller som er uavhengig pensjonsrådgiver og daglig leder i Helene Miller AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen