Dato: 28. april 2022

Hybrid medlemsmøte 28.april – Forsikringsdistribusjonsdirektivet

 

Forsikringsforeningen arrangerte medlemsmøte torsdag 28.april om innføringen av Forsikringsdistribusjonsdirektivet.

EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) regulerer adgangen til å drive forsikringsvirksomhet og innføres tredelt i Norge gjennom den nye forsikringsformidlingsloven med forskrifter, og gjennom bestemmelser i finansforetaksloven og forsikringsavtaleloven.

Endringer i forsikringsavtaleloven og ny forskrift om forsikringsavtaler trer i kraft 1.juli 2022. Resten av direktivet er gjennomført i den nye loven om forsikringsformidling og ved endringer i finansforetaksloven, som trådte i kraft 1. januar 2022.

Medlemsmøtet belyste:

  • Hva er de viktigste endringene?
  • Erfaringer fra andre land
  • Erfaringer med implementering av nytt regelverk
  • Hvordan kan kravet til etterutdanning oppfylles?

Følgende innledere bidro:

Møtet ble ledet av Beate Fahre som er partner i Vestby & Fahre AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen