Dato: 15. september 2022

Hybrid medlemsmøte 15.september – Pensjonsutvalget

Forsikringsforeningen gjennomførte medlemsmøte om Pensjonsutvalget torsdag 15 .september.

Pensjonsutvalget, som har evaluert pensjonsreformen, overleverte sin utredning Et forbedret pensjonssystem den 16.juni.

Utvalget foreslår en økning av aldersgrensene i pensjonssystemet, bedre regulering av minsteytelsene og at uføre bør delvis skjermes for levealdersjustering.

På medlemsmøtet belyste vi forslagene fra utvalget og fikk kommentarer fra sentrale aktører og leverandørsiden.

Du møtte følgende innledere:

Medlemsmøte ble ledet av Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen