Dato: 17. november 2022

Hybrid medlemsmøte 17.november – Ansvarsforsikring og elsparkesykler

Forsikringsforeningen gjennomførte hybrid medlemsmøte om ansvarsforsikring og elsparkesykler 17.november.

Regjeringen annonserte 23.mai 2022 at små elektriske kjøretøy vil bli omfattet av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring.

Utleide små elektriske kjøretøy er omfattet fra 1. september 2022, mens eiere av private kjøretøy vil omfattes, og må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.

Det nye forsikringsproduktet er lansert i markedet, og på medlemsmøte fikk vi belyst produktet og fikk kommentarer fra ulike aktører.

Du møtte følgende innledere:

  • Kenneth Havrevoll, Produktspesialist Motor Privat, If Skadeforsikring
  • Ina Henriette Rødnes, Advokat, If Skadeforsikring
  • Roger Stenseth, Leder, Trafikkforsikringsforeningen
  • Thomas Iversen, Juridisk seniorrådgiver, Forbrukerrådet
  • Kristofer Olai Ravn Stavseng, Public Policy Manager, Tier Mobility Norway

Medlemsmøte ble ledet av Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen