Dato: 27. november 2019

Medlemsmøte 27. november 2019 – Cyberforsikring

 

Tema for medlemsmøtet var cyberforsikring.

På medlemsmøtet delte myndigheter og bransjeorganisasjon sin vurdering av trusselbildet og hvordan aktørene arbeider for å motvirke dataangrep.

Videre så vi nærmere på utvikling og trender i markedet for cyberforsikring fra ståstedet til meglere og forsikringsselskap.

Du møtte følgende innledere:

Møtet ble ledet av Eldar Lillevik, partner og leder av cybersikkerhet i PwC.

Skroll til toppen