Dato: 19. november 2020

Digitalt medlemsmøte 19.november 2020 – Pensjonsutvalget – se opptak

 

Tema for medlemsmøtet var Pensjonsutvalget. 

Regjeringen oppnevnte 12. juni 2020 et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen innført i 2011. Pensjonsutvalget skal bl.a. evaluere om de langsiktige målene i pensjonsreformen vil kunne nås, samt vurdere mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, skal lede utvalget representert ved ulike partier og flere fageksperter. De har frist til 1. mars 2022 med å levere sin utredning.

På medlemsmøtet fikk vi presentert utvalgets mandat og nærmere om hvordan de arbeider. Vi fikk også  kommentarer fra arbeidslivets parter om forventninger til utvalget og pensjonsutfordringer fremover fra deres ståsted.

Du møtte følgende innledere:

Møtet ble ledet av Jan Fredrik Nordby fra Gabler.

Medlemsmøtet ble gjennomført under strenge smittevernregler som er grunnen til at møteleder og innledere er i ulike rom.

Skroll til toppen