Gammel – Velkommen til Den norske Forsikringsforening

Års- og medlemsmøtet 19. mars 2014

100 medlemmer var påmeldt års- og medlemsmøtet 19.3. Årsmøtet behandlet og godkjente årsmelding og regnskap for 2013. Videre ble det foretatt valg, og to nye medlemmer ble valgt inn i styret: Anne Stine Eger Mollestad fra DNB Skadeforsikring som styremedlem og Nils Arne Fagerli fra Willis som varamedlem. Kåre Ulvin og Marit Lorentzen-Lund gikk ut av styret ved denne korsveien, og mottok takk for innsatsen og blomster fra styreleder Leif Osland.  Til sist vedtok møtet kontingentsatser for personlige medlemmer for 2015 og for selskapsmedlemmer for 2014. Årskontingenten for personlige medlemmer forblir uendret – (kun) kr 150 også i 2015.

Etter årsmøtet var det innledninger og debatt om kveldens tema: «Fripoliser med investeringsvalg – til beste for hvem?» Debatten ble ledet av Bjørn Hamre, KLP. Nedenfor finner du presentasjonene paneldeltakerne viste i forbindelse med sine innledninger:

  • Adm. direktør Mikkel Berg, Silver Pensjonsforsikring: 140319 Berg
  • Daglig leder Agnes Bergo, Pengedoktoren: 140319 Bergo
  • Direktør for produktutvikling Lars-Erik Eriksen, Storebrand Livsforsikring AS: 140319 Eriksen

*****************

Årets forsikringskonferanse 2014

Forsikringskonferansen 2014, den 16. i rekken,  gikk av stabelen 28. januar  med i alt 200 deltakere (ny rekord!). Nedenfor finner du programmet for konferansen med lenker til presentasjonene fra de enkelte innlederne.

Morgensesjon:  Ny uførepensjon – godt bidrag til arbeidslinjen? Her er innledernes presentasjoner i alfabetisk rekkefølge:

Innlegg ved seniormegler Beate Fahre, AON
Innlegg ved banklovkommisjonens hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen
Innlegg ved prosjektdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO
Innlegg ved sjefsøkonom Erik Orskaug, UNIO
Innlegg ved seniorforsker Knut Røed, Frisch-senteret
Innlegg ved adm. dir. Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring

Ettermiddagssesjon: Fremtidens kundeadferd i endring – hva gjør forsikringsnæringen? Her er presentasjonene som ble vist i sesjonen, i alfabetisk rekkefølge:

Innlegg ved konsernsjef Helge Leiro Baastad, Gjensidige
Innlegg ved fagansvarlig merkevare og kommunikasjon Eirik Friberg Ekrann, TNS Gallup
Innlegg ved country director Jan Grønbech, Google Norge
Innlegg ved principal Martin Landberg, Capgemini Consulting
Innlegg ved nettansvarlig forsikring Jon Erland Madsen, Finansportalen

Foilsett m.m. fra tidligere Årets Forsikringskonferanse finner du under Konferanser i topp-menyen.

*******************************

Litt fra medlemsmøtet 27.11.2013

Tema for møtet var:

Forsikringssvindel og personvern – hvor går grensen?
Hvordan kan vi bekjempe forsikringssvindel og samtidig ta vare på personvernet?

Over 90 medlemmer møtte opp i KS Agenda denne ettermiddagen. Det gir et gjennomsnitt på 110 påmeldte for våre fem medlemsmøter i 2013 – tilsvarende tall for 2012 var 95. Debatten ble denne gangen ledet av journalist Olav Høgetveit. Nedenfor finner du foilsettene paneldeltakerne viste i forbindelse med sine innledninger til debatten:

Fagdirektør Frode Bjeglerud, Finans Norge: Presentasjon Bjeglerud – FNO
Kontorsjef Ludvig Guldal, NAV Kontroll: Presentasjon Guldal – NAV
Advokat Øystein Flagstad, Advokatfirma Grette: Presentasjon Flagstad – Grette
Fagdirektør Cecilie Rønnevik, Datatilsynet: Presentasjon Rønnevik – Datatilsynet

Du finner presentasjoner fra tidligere medlemsmøter også under «Medlemsmøter» i toppmenyen.

Skroll til toppen