Onsdag 29. oktober 2008

Dagens tema: Utviklingen i det norske skadeforsikringsmarkedet

Flere nye skadeselskaper er kommet til i det siste – spesielt på privatmarkedet. Frende, KNIF Trygghet Forsikring, Storebrand skadeforsikring og Zürich Forsikring er eksempler. Dessuten utvider noen selskaper, for eksempel NEMI, Bluewater og KLP Forsikring, sin virksomhet til nye deler av markedet.

Vi spør: Er det plass for alle i markedet?

  • Kan både de etablerte selskapene og de nye oppnå god nok lønnsomhet?

  • Hva kan de nye selskapene gjøre annerledes – og bedre (?) – enn de etablerte?

  • Hvilke distribusjonskanaler vil selskapene satse på – hvordan vil de forholde seg til meglerne?

  • Hvorfor satser mange nå på etablering eller å vokse i det norske privatmarkedet?

  • Finnes det nok kompetanse innen næringen til å bygge et marked med mange nye aktører?

Spørsmålene stilles til:

  • Direktør Jan Tinus Larsen, NEMI Forsikring

  • Adm. dir. Gunnar Rogstad, Storebrand Skadeforsikring

  • Adm. dir. Fredrik Rosencrantz, Zürich Global Corporate Nordic

  • Adm. dir. Bjørn Thømt, Frende Forsikring

Møteleder blir Sten Helland i Helland Consulting.

Du er velkommen til å stille spørsmål fra salen.

Se hele invitasjonen her.

Presentasjonene kan du finne her:

 

Skroll til toppen